Pustułki w Polsce | pomóż zbierać dane - OTOP
Biura OTOP w czasie zagrożenia epidemiologicznego
12 marca 2020
Wspólna Polityka Rolna EU | głos 3600 naukowców
17 marca 2020
Pokaż wszystkie
Pustułki w Polsce | pomóż zbierać dane

Pustułka na kościele, fot. Monika Klimowicz

W imieniu zespołu naukowców, zajmującego się badaniem występowania pustułek w Polsce zwracamy się z prośbą o przyłączenie się do zbierania danych.

Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie wiedzy o występowaniu i liczebności pustułki oraz jej preferencjach biotopowych. Bardzo ważny jest tu aspekt ochronny. Mając odpowiednią wiedzę o lokalizacji miejsc lęgowych gatunku można reagować w przypadku nie zgłaszanych remontów różnych obiektów, które powodują nieumyślną likwidację gniazd pustułek. W sytuacji, gdy remont został już przeprowadzony, a ptaki nie mają gdzie gniazdować, można postarać się o kompensację przyrodniczą – zamontowanie w zastępstwie zasklepionych nisz lęgowych odpowiednich budek.

Wiedza o występowaniu stanowisk pustułek może być pomocna także dla osób planujących działania ochronne. Dotychczasowe działania na rzecz ochrony pustułki wykazują, że większy sens montowania skrzynek dla tego gatunku jest w okolicach znanych stanowisk lęgowych.

Pustułka, fot. Andrzej Łukijańczuk

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2018 roku i do dziś udało się zebrać informacje o prawie 1400 stanowiskach pustułki w naszym kraju. Na stronie pustulki.pl znajduje się aktualizowana na bieżąco mapa stanowisk lęgowych tych ptaków . Znaczna część przedstawionych na mapie stanowisk pochodzi sprzed kilku lub bawet kilkunastu lat, dlatego niezbędna jest też weryfikacja zaznaczonych miejsc.

Jeśli chcecie zgłosić lub zweryfikować obserwację, wyślijcie ją na adres:

gniazda[at]pustulki.pl

Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko obserwatora/ów, miejscowość, rodzaj obiektu (np. kościół, zamek, most, silosy, itp.), współrzędne (odczytane z Google Maps) lub adres (np. kościół przy Rynku), liczbę par lęgowych i szczegóły obserwacji (wielokrotne obserwacje, gniazdo, rodzina), znany okres zajmowania stanowiska, lub pojedynczą datę obserwacji. Cenne będą uwagi dodatkowe (np. stanowisko opuszczone po remoncie kościoła z powodu zasklepienia potencjalnych miejsc gniazdowych; stanowisko okupowane nieregularnie). Oprócz informacji o nowych stanowiskach, prosimy również o weryfikowanie i uzupełnianie już zgromadzonych danych (np. sprecyzowanie liczby par lęgowych, uaktualnienie lat obserwacji, podanie kategorii lęgowości) według posiadanej wiedzy.

Obserwacje pustułek – co warto wiedzieć

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl