Walne Zebranie Członków – ważna informacja dla członków OTOP - OTOP
Dla przyrody i klimatu, Europa musi być ambitna!
27 kwietnia 2020
Światowe Dni Ptaków Wędrownych 2020 – świętujmy je razem!
4 maja 2020
Pokaż wszystkie
Walne Zebranie Członków – ważna informacja dla członków OTOP

Gąsiorek, fot. Monika Klimowicz

W związku z ograniczeniami, wynikającymi  z zagrożenia epidemicznego, spowodowanego pandemią COVID–19, Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków informuje, iż:

  1. Dopuszcza się możliwość zbierania list podpisów popierających kandydatury do Zarządu OTOP kadencji 2020–2023 na kilku egzemplarzach list, tj. 1 kandydat może przesłać np. 10 kart–list z podpisami, na każdej po 1 oryginalnym podpisie członka popierającego kandydaturę. Jest to doprecyzowanie pkt I.2.c Regulaminu wyborów do Zarządu OTOP kadencji 2020–2023. Podpisy muszą być oryginałami, nie dopuszcza się skanów lub kserokopii. Zebrane listy z podpisami popierającymi kandydat wysyła zbiorczo w jednym liście do Biura OTOP.
  2. Obecnie termin Walnego Zebrania Członków, wyznaczony na 12 września 2020 roku, nie ulega zmianie, ale jest on zależny od sytuacji odwołania lub trwania stanu epidemii w kraju i ewentualnych przepisów prawnych, które będą obowiązywały w okresie, na który przypada termin WZC. Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie, trybie, procedurach, a nawet terminie obrad WZC, obligując członków do śledzenia sytuacji w kraju na bieżąco oraz stałego monitorowania naszej strony www i innych kanałów informacyjnych (newsletter, profile FB, listy mailingowe grup lokalnych), gdzie mogą pojawiać się informacje, szczególnie w okresie przed samym WZC, kiedy to o ewentualnych zmianach nie będzie możliwości poinformowania inną drogą wszystkich zainteresowanych.
  3. Pozostałe zapisy Regulaminu wyborów do Zarządu OTOP kadencji 2020–2023 pozostają bez zmian.

Informacja Inspektora Ochrony Danych w sprawie Regulaminu wyborów do Zarządu OTOP kadencji 2020-2023

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@otop.org.pl lub bezpośrednio z przedstawicielem zarządu – panią prezes: beata.skarbek-kruszewska@otop.org.pl

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl