Droga S16 przez Biebrzański PN | wyślij uwagi - OTOP
Europejski Atlas Ptaków Lęgowych 2 – przedsprzedaż
3 listopada 2020
Temat Rzeka | czekamy na zdjęcia konkursowe do 30.11
13 listopada 2020
Pokaż wszystkie
Droga S16 przez Biebrzański PN | wyślij uwagi

Biebrza w pobliżu Burzyna, fot. Monika Klimowicz-Kominowska

Rząd powrócił do planów budowy drogi ekspresowej S16, będącej częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia. Droga S16, w każdym z proponowanych przez planistów wariancie, ma przecinać Biebrzański Park Narodowy, niszcząc tym samym bezcenne zasoby przyrodnicze Doliny Biebrzy. Stanowisko Fundacji dla Biebrzy jasno wskazuje na zagrożenia, jakie niesie budowa drogi S16 we wszystkich forsowanych przez rząd wariantach i omawia przebieg alternatywny, który omija najcenniejsze przyrodniczo miejsca. Ze stanowiskiem Fundacji można zapoznać się tutaj.

Mapa przedstawiająca przebieg Via Carpatia wg koncepcji rządowej (kolor czerwony) i przebieg alternatywny, optymalny dla zachowania obszarów cennych przyrodniczo (kolor zielony). Źródło: Fundacja dla Biebrzy

26 października 2020 r. rozpoczęły się badania informacyjno-konsultacyjne dotyczące Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn  wraz z analizą ruchu oraz materiałami o wydanie wniosku w sprawie decyzji środowiskowej”, prowadzone przez firmę Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o., na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Każda osoba, której leży na sercu nienaruszalność Doliny Biebrzy i zachowanie wartości przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego,  może wyrazić swoją opinię na temat proponowanych wariantów przebiegu drogi S16. W tym celu warto wypełnić interaktywny formularz opinii. Należy to zrobić w terminie do 8 listopada 2020 r. Mogą Państwo skorzystać ze wstępnie wypełnionego formularza, który przygotowała Fundacja Dla Biebrzy.

Instrukcja wypełnienia formularza (za Fundacją dla Biebrzy):

Szanowni Państwo
Poniżej znajdą Państwo link do w części wypełnionego wzoru Formularza opinii, jaki należy uzupełnić, podpisać i wysłać do dnia 8 listopada 2020 r. via e-mail na adres gbarabasz@schuessler-plan.com
Kliknij żeby pobrać formularz

Jak uzupełnić formularz?
Rzecz najważniejsza – konieczne jest posiadanie na swoim komputerze programu Adobe Acrobat Reader
Do pobrania za darmo z tej strony: https://get2.adobe.com/pl/reader/
Wszystkie pola w kolorze jasnoniebieskim są polami edytowalnymi. Wystarczy na nie kliknąć, by móc w nich coś wpisać. Pole edytowane staje się białe.
Na pierwszej stronie w polu „Nazwa Jednostki Organizacyjnej / Interesariusz Projektu” należy podać swoje imię i nazwisko lub nazwę organizacji. W następnym wierszu należy kliknąć w kratkę przy „Osoby prywatne”  lub inne pole odpowiadające jednostce organizacyjnej. W trzecim wierszu należy podać kontakt do siebie, np. adres e-mail, telefon lub adres zamieszkania.

Druga strona została wypełniona proponowanym przez nas tekstem. Mogą Państwo ten tekst zmienić wedle własnej woli, a nawet byłoby wskazane, żeby dopisać kilka zdań od siebie. Prosimy nie klikać w kratki przy wariantach i korytarzach, gdyż wtedy Państwa głos zostanie policzony jako akceptujący dany przebieg drogi.

Na końcu formularza są pola do złożenia podpisu. Trzeba podpisać albo podpisem elektronicznym albo w niższym polu wpisać swoje imię i nazwisko.

Na koniec trzeba kliknąć w „Plik” ->”Zapisz jako” i najlepiej zapisać w folderze, w którym trzymacie swoje dokumenty (bez zmiany nazwy pliku). W wiadomości e-mail jako załącznik należy wybrać plik z folderu, w którym go zapisaliśmy po uzupełnieniu.

Uwaga: Formularz można wysłać też tradycyjną pocztą na adres:
Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Co jeszcze możemy zrobić?

Zachęcamy także do podpisania petycji przeciwko budowie drogi Via Carpatia przez Dolinę Biebrzy:

http://viacarpatia.info.pl/petycja/

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl