Czerwona lista ptaków Polski: pozytywna opinia Polskiego Komitetu Krajowego IUCN

Nowa infrastruktura turystyczna w rezerwacie Beka
17 grudnia 2020
Wesołych Świąt! | 2020
22 grudnia 2020
Pokaż wszystkie
Czerwona lista ptaków Polski: pozytywna opinia Polskiego Komitetu Krajowego IUCN

Biegus zmienny, fot. Tomasz Wilk

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN kończą prace nad nowym wydaniem Polskiej czerwonej listy ptaków.

Czym jest czerwona lista?

To publikacja prezentująca taksony silnie zagrożone wymarciem, wybrane w oparciu o zestandaryzowane kryteria stworzone przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Opracowanie to jest więc niezwykle istotne jako sygnał alarmowy wskazujący, które gatunki wkrótce mogą wyginąć i które potrzebują podjęcia działań ochronnych.

Ostatnie takie opracowanie wydane zostało w naszym kraju 20 lat temu. Przez ten czas postępowały w Polsce głębokie zmiany siedliskowe, a na ptaki oddziaływały także takie czynniki jak zmiany klimatu. Procesy te widoczne są w dynamicznych zmianach populacji wielu gatunków ptaków w ostatnich dwóch dekadach, widocznych m.in. w raportach Monitoringu Ptaków Polski. Wypełnienie luki związanej z brakiem aktualnej czerwonej listy było więc pilnym zadaniem.

Sposób analizy danych oraz stosowania kryteriów musi być zgodne z wytycznymi IUCN w tym zakresie, aby opracowanie spełniało wymogi „czerwonej listy” i mogło być tak nazywane, a jego wyniki mogły być włączone do oficjalnego zbioru danych IUCN. Miło nam więc poinformować, że przedstawione do weryfikacji materiały opisujące metodykę prowadzenia analiz uzyskały pozytywną ocenę Polskiego Komitetu Krajowego IUCN. Kontynuujemy więc nasze prace i jeszcze w tym roku zaprezentujemy nowe wydanie Polskiej czerwonej listy ptaków.

 

Informacja zrealizowana w ramach projektu „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl