Nowa infrastruktura turystyczna w rezerwacie Beka - OTOP
Wyniki 2. edycji konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”
16 grudnia 2020
Czerwona lista ptaków Polski: pozytywna opinia Polskiego Komitetu Krajowego IUCN
18 grudnia 2020
Pokaż wszystkie
Nowa infrastruktura turystyczna w rezerwacie Beka

Rezerwat Beka, fot. Mariusz Miotke

W listopadzie 2020 r. w rezerwacie przyrody Beka (województwo pomorskie, gmina Puck) oddaliśmy do użytku wieżę widokową, najbardziej atrakcyjny  element nowej infrastruktury turystycznej.

Wieża widokowa w rezerwacie Beka, fot. Mariusz Miotke

Infrastruktura powstała w ramach projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, realizowanego przez OTOP w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (lider projektu) oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tablica edukacyjna w rezerwacie Beka, fot. Mariusz Miotke

Działania projektu były kontynuacją pracy OTOP w rezerwacie Beka prowadzonej  już od ponad dwudziestu lat – pomagamy tu chronić cenne siedliska, tj. słone łąki nadmorskie, torfowiska oraz naturalnie kształtowany brzeg morski oraz związane z nimi ptaki. To m.in. zagrożone gatunki ptaków siewkowych: czajka, krwawodziób, kszyk oraz inne ptaki: batalion, biegus zmienny, gęgawa i inne gatunki gęsi, ohar, łabędź niemy i krzykliwy. W Bece znajdują miejsce do życia żurawie, ale też tak ciekawe gatunki jak pliszka cytrynowa i wąsatka. O atrakcyjności  tego terenu dla ptaków decyduje obecność otwartych, odpowiednio wilgotnych łąk z niską roślinnością. W rezerwacie zachowane są dzięki prowadzonemu przez OTOP regularnemu koszenie i wypasowi zwierząt.

 

Nowe ogrodzenia na Bece, fot. Mariusz Miotke

Ze względu na urodę i przyrodniczą atrakcyjność Beka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. To właśnie z myślą o nich stworzona została ścieżka edukacyjna ze swoją infrastrukturą. Stanęły nowe tablice informujące o ptakach i siedliskach rezerwatu, mostki prowadzące przez kanały, nowe ogrodzenia, kładka obserwacyjna i wieża widokowa, z której rozciąga się piękna panorama, obejmująca przybrzeżne wody Zatoki Puckiej oraz łąki Beki. Infrastruktura pozwala  udostępniać  rezerwat odwiedzającym go ludziom w sposób bezpieczny dla przyrody, chroniąc jej najbardziej wrażliwe elementy. Pełni także funkcję edukacyjną – tablice wyjaśniają jakie ptaki można zobaczyć w rezerwacie, dlaczego i jak Beka jest chroniona oraz jak odwiedzający mogą pomóc w jej ochronie, przestrzegając obowiązujących zasad poruszania się po rezerwacie.

W ramach projektu OTOP przygotował także dwa krótkie filmy poświęcone przyrodzie Beki i odpowiedzialnemu korzystaniu z jej urody, tj. „OTOPowy poradnik obserwatora przyrody. Rezerwat Beka”  (do obejrzenia tutaj) oraz „Jak być gościem w rezerwacie Beka” (do obejrzenia tutaj). Przygotowaliśmy także aplikację mobilną w formie wirtualnej wycieczki po Bece (http://rezerwat-beka.aplikacja-mobilna.com/). To część kampanii edukacyjnej, której celem jest szerzenie wiedzy o przyrodniczych skarbach rezerwatu Beka i konieczności ich zachowania.

Widok z wieży na Bece, fot. Mariusz Miotke

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl