List otwarty w sprawie skrócenia okresu polowań - OTOP
Stado gęsi w locie
Zimowe Ptakoliczenie 2022 | wyniki
17 lutego 2022
Zachód słońca nad rzeką Bug. W spokojnej wodzie odbijają się bezlistne drzewa. Na dole napis: Poszukiwana . poszukiwany Specjalista ds. komunikacji w kampanii "Stop drodze wodnej E40"
Specjalista/ka ds. komunikacji kampanii „Stop drodze wodnej E40” | rekrutacja
23 lutego 2022
Pokaż wszystkie
List otwarty w sprawie skrócenia okresu polowań
Samiec czernicy pływa wśród żółtych kwiatów

Czernica, fot. Tomasz Skorupka

W sierpniu ptaki wciąż opiekują się młodymi.
Środowisko przyrodnicze apeluje do Marszałka Województwa Śląskiego o  skrócenie okresu polowań

Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza polowania na 13 gatunków ptaków. Rozpoczynają się one co roku 15 sierpnia, a w przypadku niektórych gatunków – od września lub października. Późne lato to czas, kiedy ptaki wodne wciąż opiekują się potomstwem. Na stawach, jeziorach, rzekach można zaobserwować krzyżówki, łyski, gęgawy czy czernice wodzące młode i nie jest to rzadki widok.

Po wodzie płynie samica czernicy, obok niej trzy młode

Czernica z młodymi, fot. Tomasz Szczasny

Polowania w tym okresie powodują, że spłoszone hukami wystrzałów ptaki uciekają – dorosłe zrywają się do lotu, a nielotne młode szukają kryjówek przy brzegach. Dla  większości młodych oznacza to najczęściej śmierć. Ponadto wystrzały płoszą wszystkie ptaki, obecne na danym terenie, a rozrzut śrutu rani i zabija nie tylko osobniki gatunków łownych, ale także te objęte całkowitą ochroną gatunkową.

W maju 2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa Śląskiego o przesunięcie daty rozpoczęcia polowań na ptaki na terenach Natura 2000 i w okolicznych gminach na wrzesień lub październik. Zgodnie z prawem marszałek województwa jest władny podjąć taką decyzję.

21 lutego 2022 wniosek RDOŚ został poparty listem otwartym, pod którym podpisało się blisko 200 osób – naukowców, badaczy, ornitologów, przyrodników, aktywistów, reprezentantów organizacji pozarządowych – i ponad 40 instytucji naukowych oraz organizacji, zajmujących się badaniem i ochroną ptaków. Sygnatariuszki i sygnatariusze zwracają uwagę na negatywne skutki polowań na ptaki w czasie, gdy u niektórych gatunków nadal trwa okres lęgowy oraz zauważają, że część ptaków, będących na liście łownych, jest zagrożona wyginięciem – zarówno globalnie, jak i lokalnie. W takiej sytuacji jest zwłaszcza głowienka i czernica.

Dwa ptaki - głowienku - na wodzie, wśród kwiatów

Głowienka, fot. Adam Mańka

Dodatkowo płoszenie ptaków w okresie lęgowym, będące skutkiem polowań, narusza zapisy tzw. Dyrektywy Ptasiej – zwłaszcza w kontekście obszarów Natura 2000. Polowania na ptaki nie mają uzasadnienia ekonomicznego ani przyrodniczego, a wielowiekowa tradycja, na którą powołują się myśliwi, jest nie do obronienia w czasach kryzysu różnorodności biologicznej i wymierania gatunków. Znaczna część społeczeństwa coraz bardziej stanowczo domaga się zmian w prawie łowieckim, w tym całkowitego zaprzestania polowań na ptaki.

W załączeniu treść listu otwartego, przesłanego do Marszałka Województwa Śląskiego.

Dodatkowo na stronie Kampanii Niech Żyją! uruchomiono petycję, którą mogą podpisać wszystkie osoby wrażliwe na cierpienie ptaków i dobro przyrody. Zachęcamy do oddania głosu za życiem ptaków.

https://niechzyja.pl/dzialaj/nie-dla-polowan-w-czasie-ptasich-legow/

Pełna treść listu do Marszałka woj. śląskiego

Kontakt dla mediów:

Marta Świtała – pomysłodawczyni listu, ornitolożka, marta.switala@lark.lh.pl, tel. 697 695 737
Monika Klimowicz-Kominowska – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, monika.klimowicz@otop.org.pl, tel. 500 239 648
Przemysław Wylegała – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, przemyslaw.wylegala@otop.org.pl,  tel. 661 250 157
Tomasz Zdrojewski – Koalicja Niech Żyją!, kontakt@niechzyja.pl, tel. 735 374 508

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl