Skrócenie okresu polowań na ptaki wodne | śląskie - OTOP
Trzy i pół roku, czyli “niezwłocznie” wg min. Moskwy | stopień wodny Siarzewo
5 lipca 2022
Antek – Brat od ptaków | wspomnienie
11 lipca 2022
Pokaż wszystkie
Skrócenie okresu polowań na ptaki wodne | śląskie
Dwie cyraneczki. Samisa płynie w lewą stronę, samiec w locie. Po prawej stronie logotypy: OTOP, BirdLife Partner oraz Niech Żyją

Cyraneczki, fot Piotr Chara (dzięki uprzejmości Koalicji Niech Żyją!

21 lutego 2022 roku, w imieniu ponad 40 organizacji i instytucji naukowych oraz prawie 200 polskich naukowczyń i naukowców, przyrodniczek i przyrodników, wysłaliśmy list otwarty do Marszałka Województwa Śląskiego. W liście tym poparliśmy wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o skrócenie okresu polowań na ptaki wodne w wybranych obszarach, zwłaszcza Natura 2000, w województwie śląskim. Zachęcaliśmy również Was, naszych sympatyków i sympatyczki, do podpisania petycji w tej sprawie.

Przypominamy treść listu, wysłanego do Marszałka

W czerwcu 2022 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę, w której zapisano, że w 4 najcenniejszych ornitologiczne obszarach województwa śląskiego (Dolina Górnej Wisły, Dolina Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach oraz Stawy Wielikąt i Las Tworkowski) polowania na ptaki wodne będą rozpoczynać się dopiero 15 września. Wydłuża to o 15 dni czas ochrony dla wszystkich ptaków wodnych, gniazdujących na tych terenach. To także gwarancja spokoju w wychowywaniu młodych oraz szansa, że chronione gatunki nie będą płoszone ani przypadkowo zabijane.

Jest to częściowy sukces, gdyż w popieranym wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach występował o przesunięcie początku okresu polowań na ptaki wodne na 1 października oraz wskazywał większą liczbę obszarów, na których powinien obowiązywać skrócony okres polowań. Uważamy jednak, że jest to kolejny niezwykle ważny krok w dobrą stronę w kwestii realnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków w Polsce. Przypomnijmy, że 10 marca 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, podjął identyczną decyzję w sprawie skrócenia okresu polowań na ptaki wodne, obejmującą trzy obszary Natura 2000 na terenie województwa. Była to historyczna, pierwsza tego typu decyzja, podjęta w naszym kraju.

Całe powyższe doświadczenia pokazują, że merytoryczne argumenty mogą znaleźć uznanie u polityków i że zawsze warto działać w imieniu przyrody.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy!

Link do uchwały Sejmiku:

https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi45152022-z-dnia-2022-06-20.html

Tekst: Marta Świtała, Monika Klimowicz-Kominowska
Opublikowano 6 lipca 2022 r.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl