Projekt stopnia wodnego w Siarzewie pod czujnym okiem Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego - OTOP

Projekt stopnia wodnego w Siarzewie pod czujnym okiem Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego  

Droga wodna E40 – plan wielkoobszarowego zniszczenia przyrody
18 stycznia 2024
Spacer w poszukiwaniu ziół nad rzeką Leśną
24 stycznia 2024
Pokaż wszystkie
Projekt stopnia wodnego w Siarzewie pod czujnym okiem Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego  

Przedstawiciele Save Polesia, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Koalicji Ratujmy Rzeki wystąpili w poniedziałek przed Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie planowanej budowy stopnia wodnego w Siarzewie, będącego elementem projektowanej drogi wodnej E40.
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o pozostawieniu petycji otwartej i podjęciu dialogu z przedstawicielami polskiego rządu w tej sprawie. 

To jest świetny dzień dla polskiej przyrody, ponieważ Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zdecydowała o podtrzymaniu otwarcia naszej petycji w sprawie planowanego stopnia wodnego w Siarzewie. Tym razem właśnie Komisja Europejska skieruje pytanie do polskiego rządu o to, co dzieje się z tą inwestycją? Dlaczego jest dalej procedowana? Liczymy na to, że cała historia zakończy się happy endem i Wisła, nasza wspaniała dzika rzeka, zostanie uratowana!” – mówi Marek Elas z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Jesteśmy wdzięczni Komisji Petycji PE  za podjęcie tego tematu. Decyzja komisji to ważny znak dla polskiego rządu, że sprawa budowy stopnia wodnego w Siarzewie jest pod lupą Parlamentu Europejskiego” – mówi Wouter Langhout z Save Polesia.

Wisła Fot. Marek Elas

Dlaczego sprzeciwiamy się budowie stopnia wodnego w Siarzewie, na Wiśle?

Budowa stopnia wodnego w Siarzewie nie ma nadrzędnego celu społecznego. Jest to wybitny przykład wykorzystania środków publicznych w celu prywatyzacji zysków z elektrowni wodnej i realizacji projektu o ujemnej stopie zwrotu https://greenmind.pl/2023/12/dosc-klamstw-dosc-topienia-naszych-pieniedzy-w-wisle/ Obecnie koszt projektu szacowany jest na 7,5 mld zł i rośnie średnio o 1 mld zł rocznie! Inwestycja ta będzie wiązała się ze złamaniem przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej, Dyrektywy Ptasiej oraz unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Jest także sprzeczna z zapisami Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Odwołanie od decyzji środowiskowej idzie do zerówki!

W 2017 roku wydano decyzję Oceny Oddziaływania na Środowisko dla stopnia wodnego w Siarzewie. W styczniu 2018 roku, czyli już 6 lat temu, wraz z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi złożyliśmy odwołanie od tej decyzji, które nadal czeka na rozpatrzenie. W odwołaniu zwróciliśmy uwagę, że raport i decyzja uwzględniały wpływ tylko na 3 obszary Natura 2000, pomijając co najmniej 2 inne, na które inwestycja będzie miała negatywny wpływ. Decyzji OOŚ nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może np. pozyskiwać kolejne pozwolenia, mimo braku rozpatrzenia odwołań od decyzji.

Wieprz Fot. Justyna Choroś

Czym jest projektowana droga wodna E40? 

Droga wodna E40 to międzynarodowy projekt Polski, Białorusi i Ukrainy.

Ta śródlądowa droga wodna o planowanej długości ok. 2000 km miała połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym, prowadząc  przez Wisłę, kanał Dęblin-Brześć, Muchawiec, Kanał Królewski, Pinę, Prypeć i Dniepr. Zakładano uzyskanie na całej długości co najmniej IV klasy żeglowności, co pozwoliłoby na ruch barek o ładowności do 1500 ton i długości do 85 metrów. Tymczasem projektowana droga wodna E40 nie znalazła się na najnowszej mapie europejskiej sieci transportowej TEN-T. Uzgodniono, że ważniejsze jest rozwijanie sieci transportu kolejowego, w tym również połączenia z Ukrainą i Mołdawią. Dodatkowo uzgodniono ograniczenie możliwości wdrożenia projektów infrastruktury transportowej wspólnej z Rosją i Białorusią.

Marek Elas Fot. Wouter Langhout

Petycja Save Polesia

Nasze wystąpienie było również głosem ponad 140 tysięcy obywatelek i obywateli, którzy podpisali petycję w sprawie wstrzymania budowy drogi wodnej E40, w tym wstrzymania budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Petycja dotyczyła, także ochrony Polesia — ogromnego obszaru rozlewisk i bagien zachowanego w naturalnym stanie, zwanego również Europejską Amazonią. Sukces petycji zawdzięczamy WeMove Europe oraz Avaaz, które wsparły nas w rozpowszechnianiu informacji na jej temat.

Petycję nadal można podpisać tutaj: https://action.wemove.eu/sign/2023-04-save-polesia-petition-PL

 

Wystąpienie w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego naszych przedstawicieli można zobaczyć (od 17:00 minuty):  https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/peti-committee-meeting_20240122-1500-COMMITTEE-PETI

Film, w którym można dowiedzieć się więcej o planowanej inwestycji: https://www.youtube.com/watch?v=mamMxBtz97g&t=18s

 

Kontakt

Marek Elas, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tel. 500538822,  marek.elas@otop.org.pl

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl