Zespół ds. reformy łowiectwa – szansa na zmiany? - OTOP
Poszukujemy osoby do wsparcia sprzedaży
10 czerwca 2024
Po nas choćby susza, czyli nierealny sen o wodnej potędze
12 czerwca 2024
Pokaż wszystkie
Zespół ds. reformy łowiectwa – szansa na zmiany?

Głowienka, jeden z gatunków Pechowej 13, fot. Mirosław Król

Historyczna szansa na reformę łowiectwa i powstrzymanie polowań na dzikie ptaki w Polsce

Już 11 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zbierze się nowo powołany Zespół ds. reformy łowiectwa, który zajmie  się najbardziej palącymi problemami współczesnego myślistwa w Polsce, a w pierwszej kolejności polowaniami na dzikie ptaki. W pracach zespołu udział wezmą przedstawiciele MKiŚ, MRiRW oraz powołani do niego naukowcy i naukowczynie oraz eksperci i ekspertki, zarówno ze strony przyrodników, jak i myśliwych.

Koalicja Niech Żyją! przygotowała 20 rekomendacji zmian w przepisach łowieckich, ważnych dla przyrody i ludzi, które dotykają wielu wrażliwych obszarów: https://niechzyja.pl/20-postulatow/.

Koalicja Niech Żyją! od 11 lat apeluje do kolejnych rządów i ministrów środowiska o wprowadzenie moratorium na polowania na dzikie ptaki. Polowania na ptaki od lat budzą wiele społecznych kontrowersji i sprzeciw zdecydowanej większości Polek i Polaków. Powszechne jest przekonanie, że polowania na ptaki są nieuzasadnioną i krwawą rozrywką myśliwych, na którą nie powinno być zgody wobec kryzysu różnorodności biologicznej  i wyzwań ochrony przyrody w XXI w.

Wstrzymanie tych polowań jest silnie uzasadnione szeregiem nierozwiązanych problemów i brakiem jakichkolwiek podstaw do „zarządzania” populacją dzikich ptaków, które nie wykazują naturalnego przegęszczenia i nie mają negatywnego znaczenia dla gospodarki człowieka. W praktyce są to polowania na gatunki ptaków, których populacje drastycznie maleją, polowania w najcenniejszych ostojach ptaków Natura 2000 i masowe płoszenie, wielka skala ranienia ptaków śrucinami z amunicji i ich śmierć w męczarniach, czy mylenie przez myśliwych gatunków ptaków i zabijanie ptaków chronionych. Według badania opinii publicznej, zleconego przez koalicję Niech Żyją!, aż 94% obywatelek i obywateli chce zaprzestania polowań na zagrożone gatunki ptaków, których populacje maleją, a 67% chce zaprzestania polowań na wszystkie ptaki.

Obecny model łowiectwa, jako relikt z czasów PRL, wymaga głębokiej reformy. Do tej pory niemal wszelkie progresywne zmiany, które zapewniłyby lepszą ochronę dzikich zwierząt, były skutecznie blokowane przez Polski Związek Łowiecki i lobby myśliwskie. Musiała minąć ponad dekada, aby nowo wybrany, demokratyczny rząd dostrzegł, jak silna jest społeczna potrzeba zwiększenia standardów ochrony dzikiej przyrody, a priorytetowo wstrzymanie polowań na dzikie ptaki.  – mówi Izabela Kadłucka z Koalicji Niech Żyją!

Ograniczeniu m.in. ulec powinny polowania zbiorowe, które odbywają się często tydzień po tygodniu, powodując masowe płoszenie zwierząt i traumatyczne doświadczenie dla wielu z nich, również tych chronionych. Takich polowań odbywa się ponad 50 tys. rocznie, na czym traci też społeczeństwo, dla którego dostęp do lasów jest wówczas niemożliwy, albo co najmniej utrudniony. Bardzo istotne jest też właściwe wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. i wprowadzenie realnego prawa i procedury wyłączania własnej ziemi z obwodu łowieckiego, ponieważ obowiązujące przepisy i uprawnienia właścicieli są obecnie fikcją – ogromnej części zainteresowanych nie udało się tego dokonać, mimo udziału w konsultacjach publicznych. Jeszcze inną ważną kwestią jest właściwa kontrola gospodarki łowieckiej. Plany łowieckie i ustanawiane limity odstrzału poszczególnych gatunków dzikich zwierząt obligatoryjnie powinny podlegać ocenom oddziaływania na środowisko, analogicznie do innych działalności człowieka, które mogą negatywnie wpływać na przyrodę.

Utworzony Zespół ds. reformy łowiectwa to ogromna szansa na wprowadzenie lepszych standardów ochrony dzikich zwierząt i przyrody, przez wysłuchanie w końcu głosu naukowców, ekspertów i szerokiej strony społecznej. Reforma polskiego łowiectwa powinna realnie odpowiadać na wyzwania związane z kryzysami różnorodności biologicznej i klimatycznym, uwzględniać oczekiwania społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt i swobodnego dostępu do przyrody, a przede wszystkim – ograniczyć partykularne korzyści jednej uprzywilejowanej grupy, czyli myśliwych. – mówi Monika Klimowicz-Kominowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

 

W sprawie potrzeby reformy łowiectwa odbyły się w ostatnim czasie dwie debaty w Sejmie:

„Reforma gospodarki łowieckiej”, 19 marca 2024 r.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=9AA356852DCE3FC0C1258ADD0041360B&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

„Debata o ochronie ptaków. Kluczowe zagrożenia dla krajowej ornitofauny”, 14 maja 2024 r.
https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=94F07D375A47F4A8C1258B0B002C3CB1#

_________

* Koalicja Niech Żyją! zrzesza ponad 70 organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony dzikich zwierząt i przyrody: https://niechzyja.pl/kampania/kim-jestesmy

Osoby do kontaktu dla prasy:

Izabela Kadłucka, Koalicja Niech Żyją!, tel.: 506 465  420, e-mail: iza.kadłucka@gmail.com

Monika Klimowicz-Kominowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tel.: 500 239 648, -mail: monika.klimowicz@otop.org.pl

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl