Ścieżka edukacyjna - OTOP
Ścieżka przyrodnicza

W rezerwacie wyznaczona jest ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi. Na długości prawie 4,5 km zobaczyć można najważniejsze siedliska przyrodnicze Beki i gatunki roślin oraz obserwować ptaki i inne zwierzęta. Ścieżka jest podzielona na 2 odcinki. Jeden prowadzi po wale przeciwsztormowym i drodze gruntowej do ujścia Kanału Mrzezińskiego, mijając w północnej części rezerwatu wieżę widokową. Drugi odchodzi od wału w głąb rezerwatu do dawnej osady Beka i dalej wiedzie ścieżką wzdłuż ogrodzenia na północ.

Wzdłuż kanału Beka i po ścieżce wzdłuż brzegu w kierunku północnym można poruszać się wyłącznie pieszo. Na pozostałych odcinkach ścieżki można poruszać się pieszo i rowerem.

Na ścieżkę edukacyjną można wejść od strony południowej, idąc lub jadąc rowerem drogą z Rewy, Rumi lub Gdyni wzdłuż dawnego składowiska popiołów elektrociepłowni w Gdyni, oraz od zachodu – zjeżdżając lub schodząc z szosy Kazimierz-Puck drogami gruntowymi między łąkami. Można również dotrzeć od północy drogami udostępnionymi do ruchu kołowego – od zachodu drogą gruntową u podnóża Kępy Puckiej lub z Osłonina drogą gruntową biegnącą ze wsi na południe, równolegle do wybrzeża Zatoki Puckiej, dochodząc do wału przeciwsztormowego. Samochodem można dojechać do Beki jedynie korzystając z drogi gruntowej u podnóża Kępy. Należy przy tym pamiętać, że wjazd samochodem na wał jest dozwolony jedynie w przypadku posiadania pozwolenia gmin Puck i Kosakowo. Osoby nieposiadające takich dokumentów powinny pozostawić samochód na poboczu drogi gruntowej, nie wjeżdżając ani na łąki rezerwatu, ani też na łąki rolników.

Uzupełnieniem informacji zawartych na tablicach edukacyjnych, posadowionych na przebiegu ścieżki, jest aplikacja na urządzenia mobilne. W aplikacji znajdują się dodatkowe informacje, zdjęcia oraz głosy ptaków, które można usłyszeć przy poszczególnych tablicach.

Beka Cię potrzebuje!

Wolontariat był i jest nieocenioną formą pomocą w realizacji ochrony rezerwatu Beka. Aktualnie większość prac związanych z działaniami ochronnymi realizowana jest przez podmioty zewnętrzne, jednak pomoc wolontariuszy nadal jest nieodzowna.

Zakres pracy wolontariuszy

  • proste prace techniczne
  • organizacja wydarzeń i stoisk
  • prace z zakresu monitoringu
  • dokumentacja fotograficzna, wideo i inna
  • ptasie interwencje
  • OTOPatrol.

Praca wolontariuszy przy realizacji działań ochronnych polega przede wszystkim na wykonywaniu prostych, ale czasochłonnych zadań technicznych – naprawa infrastruktury wypasowej (ogrodzeń) i konserwacja infrastruktury turystycznej. Niekiedy także konieczne jest przeprowadzenie ręcznych zabiegów ochronnych, zwłaszcza w miejscach, gdzie prace maszynowe nie mogą być zrealizowane lub tam, gdzie potrzebna jest precyzja właściwa rękom ludzkim.

Poza zadaniami wymagającymi siły fizycznej, w pracach biura i rezerwatu potrzebne jest też zaangażowanie organizacyjne. W rezerwacie i wokół niego organizowany jest szereg imprez o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, które pomagają nam trafić z przekazem o potrzebie ochrony Beki do większej liczby ludzi. Takimi wydarzeniami są m.in. Europejskie Dni Ptaków czy pikniki tematyczne organizowane na terenie Trójmiasta i okolicy. Przy takich okazjach niezbędne jest przygotowanie stanowisk wystawowych, prezentacja zebranych na nich materiałów i prowadzenie konwersacji z zainteresowanymi działalnością OTOP-u czy funkcjonowaniem rezerwatu.

Ponadto zachęcamy wolontariuszy do tworzenia kroniki i dokumentacji rezerwatu. Zdjęcia, nagrania wideo, czy nawet spisane emocje towarzyszące zwiedzaniu Beki i podglądaniu jej przyrody, posłużą do popularyzowania rezerwatu jako elementu ochrony przyrody wybrzeża i idei ochrony przyrody w ogóle.

Ptasie interwencje, czyli reagowanie na zdarzenia z udziałem ptaków wymagających pomocy, to kolejne pole działania wolontariuszy. W tego typu sytuacje zaangażowane jest niewystarczające, jak na rosnące potrzeby, grono osób, które poświęcają swój czas, aby dotrzeć i pomóc poszkodowanemu ptakowi. Zapraszamy do poszerzenia tej grupy uczynnych ludzi, co pozwoli swoistą siecią wolontariuszy objąć region. W ten sposób łatwiej i szybciej będziemy mogli reagować na kryzysowe sytuacje.

Zadaniem społecznego OTOPatrolu jest monitorowanie ruchu turystycznego w rezerwacie, prowadzenie edukacji w terenie oraz reagowanie na zachowania w rezerwacie zakazane. Nasze OTOPatrole pojawiają się w rezerwacie głownie w dni wolne od pracy. Łatwo poznać uczestników patroli po oznakowanych koszulkach i kamizelkach. Jeśli ich spotkacie – porozmawiajcie, zawsze można dowiedzieć się czegoś ciekawego o Bece. A może sami staniecie się częścią zespołu OTOPatrolu dla Beki.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl