Rezerwat przyrody Beka - OTOP
O rezerwacie

Rezerwat Beka utworzono zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 roku dla zachowania wilgotnych słonych łąk, tzw. słonaw i rzadkich zbiorowisk młak turzycowych oraz bogatej awifauny lęgowej i przelotnej, związanej z tymi siedliskami. Od 1999 roku, jako OTOP – opiekujemy się tym rezerwatem w ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku. Więcej informacji i najnowsze wieści znajdują się na stronie internetowej poświęconej rezerwatowi BEKA.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl