Dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety są jednymi z najciekawszych, a jednocześnie najrzadszych ptaków leśnych w Polsce. OTOP na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska rozpoczął w 2010 roku monitoring dedykowany dzięciołów trójpalczastemu, a od 2013 program rozszerzono o powierzchnie próbne dedykowane dzięciołowi białogrzbietemu. Aktualnie prace terenowe są prowadzone na 186 powierzchniach próbnych o wielkości 2 km x 2 km rozmieszczonych w granicach zasięgów obu gatunków.

Koordynator krajowy: Łukasz Wardecki (OTOP)

Pliki do pobrania