Każdy, kto zimą szuka ciekawego miejsca do obserwowania ptaków, powinien odwiedzić najbliższy ciek lub zbiornik wodny. Tam, gdzie woda nie zamarza, gromadzą się nieraz bardzo duże stada łabędzi, kaczek, łysek, wśród których mogą się trafiać również rzadsze ptaki jak np. nury. Aby zbadać, jak radzą sobie ptaki wodne zimujące w Polsce, OTOP koordynuje ogólnokrajowy projekt stanowiący element Państwowego Monitoringu Środowiska.

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW) w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych, które mniej lub bardziej regularne zimowe liczenia tej grupy ptaków prowadzą nieraz od kilku dekad. Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji wytypowano 372 najważniejszych miejsc zimowania ptaków wodnych, takich jak odcinki rzek, jeziora, zalewy, przybrzeżna strefa Morza Bałtyckiego. Nie zabrakło również zbiorników i cieków znajdujących się na terenie miast, które także stanowią bardzo cenne zimowiska dla wielu gatunków (m.in. dla kaczek krzyżówek).

Realizacja zakrojonego na tak szeroką skalę nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy między koordynatorami lokalnymi działającymi na terenie 15 regionów ornitologicznych. Całość jest koordynowana przez prof. Włodzimierza Meissnera z Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskane wyniki są udostępniane w bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (instytucji koordynującej PaństwowyMonitoringu Środowiska przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uzyskane dane są również wykorzystane w międzynarodowym programie monitoringu International Waterbird Census, dzięki któremu znamy sytuację ptaków zimujących nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w MPZW zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z odpowiednim koordynatorem lokalnym (patrz tabela poniżej).

Do pobrania:

Dla obserwatorów

Dla koordynatorów

Koordynatorzy MZPW

Policz z nami ptaki wodne!

Region Koordynator e-mail
Pomorze Gdańskie Włodzimierz Meissner
Piotr Rydzkowski
w.meissner(at)univ.gda.pl
prydzkowski(at)ymail.com
Pomorze Środkowe Jacek Antczak jacekantczak(at)onet.eu
Pomorze Zachodnie Dominik Marchowski
Zbigniew Kajzer
Łukasz Ławicki
gaja-art(at)gaja-art.com
atricilla(at)interia.pl
izuza(at)interia.pl
Ziemia Lubuska Paweł Czechowski paczech(at)wp.pl
Wielkopolska Robert Hybsz hybsz(at)o2.pl
Ziema Łódzka Adam Kaliński akalin(at)biol.uni.lodz.pl
Kujawsko-Pomorskie Wiesław Bagiński wbaginski(at)tlen.pl
Mazowsze Patryk Rowiński
Marcin Łukaszewicz
nuthatch(at)wp.pl

lukaszewicz-m(at)wp.pl

Warmia i Mazury Andrzej Górski andrzej.gorski(at)uwm.edu.pl
Północne Podlasie Roman Sołowianiuk chomik399(at)wp.pl
Dolny Śląsk Paweł Grochowski merula(at)wp.pl
Górny Śląsk Jacek Betleja betleja(at)muzeum.bytom.pl
Małopolska Kazimierz Walasz walasz(at)mto-kr.pl
Lubelszczyzna Tomasz Bajdak
Marcin Urban
tomaszbajdak(at)wp.pl
marcin.urban(at)poczta.onet.pl
Kraina Gór Świętokrzyskich Ludwik Maksalon lumax61(at)gmail.com

logo-monitoring-ptakow-loga

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl