Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) - OTOP

Co to jest Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)?

mppl-logoMonitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) to długofalowy program, którego celem jest uzyskanie corocznych wskaźników liczebności 80 – 100 najpowszechniej występujących w Polsce gatunków ptaków. Program stanowi część Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ptaki są bardzo dobrym wskaźnikiem jakości środowiska, a zmiany ich liczebności dostarczają informacji o stanie całego środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. Obserwacja tych zmian pozwala również na skuteczną ochronę gatunków zmniejszających swoją liczebność lub zagrożonych.

Jak prowadzimy MPPL?

W prace terenowe zaangażowanych jest ponad 500 wysoko wykwalifikowanych wolontariuszy z całego kraju. W każdym z 15 regionów awifaunistycznych Polski prace terenowe organizują koordynatorzy regionalni. Obserwacje prowadzone są na ok. 800 losowo wybranych polach próbnych o powierzchni 1 km². W sezonie lęgowym każda powierzchnia jest kontrolowana dwukrotnie, z wykorzystaniem standardowej, prostej metodyki. Zgodnie z nią, zapisywane są wszystkie osobniki widziane i słyszane. Obserwatorzy notują też obecność ssaków i sporządzają opis siedliska.

Co daje nam MPPL?

Dzięki programowi MPPL wyznaczamy trendy liczebności pospolitych gatunków ptaków, oraz uzyskujemy dane o ich rozpowszechnieniu. Uzyskane wyniki wykorzystujemy do tworzenia dwóch zagregowanych wskaźników, pokazujących zmiany stanu awifauny w krajobrazie rolniczym i leśnym. Zmiany w krajobrazie rolniczym monitorowane są za pomocą wskaźnika stanu populacji rozpowszechnionych ptaków krajobrazu rolniczego (tzw. Farmland Bird Index), który jest jednym z tzw. wskaźników strukturalnych, mierzący postęp krajów członkowskich UE we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej. Trendy ptaków leśnych odzwierciedla z kolei wskaźnik pospolitych ptaków leśnych (Forest Bird Index).
Poza tym dane zebrane w trakcie prac MPPL mogą służyć w innych naukowych celach np. do tworzenia tzw. predyktywnych map rozmieszczenia gatunków pospolitych ptaków, czyli map oczekiwanego ich rozmieszczenia (patrz Atlas pospolitych ptaków lęgowych w Do pobrania, a także do licznych innych opracowań naukowych i statystycznych.

Kto korzysta z danych MPPL i gdzie ich szukać?

Dane MPPL są zamawiane i publikowane przede wszystkim przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na stronach GIOŚ, pod adresem monitoringptakow.gios.gov.pl znajdziecie Państwo opis całego programu monitorowania ptaków w Polsce oraz bazę danych z wynikami dla poszczególnych gatunków. GIOŚ publikuje również wyniki MPPL w cyklicznych raportach tzw. Biuletynach Monitoringu Przyrody wydawanych w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska (patrz: Do pobrania).

Z danych MPPL korzystają też inne organy administracji państwowej, Komisja Europejska, EuroStat, Główny Urząd Statystyczny, naukowcy oraz inne organizacje ochrony przyrody.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl