Odpowiedzialność solidarna
22 stycznia 2010
Zastępcze wykonanie działań zapobiegawczych lub naprawczych
24 stycznia 2010
Pokaż wszystkie
Wyłączenie ustawy szkodowej

Nawet jeżeli stwierdzimy szkodę w środowisku i zidentyfikujemy sprawcę, może się okazać,
że nie będzie można ani od niego, ani od RDOŚ wyegzekwować działań naprawczych.

WYŁĄCZENIA W STOSOWANIU USTAWY
KATEGORIA                                     PRZYCZYNA
 

PRZEDMIOTOWE

konflikt zbrojny, działania wojenne, wojna domowa lub powstanie zbrojne;
katastrofa naturalna
działalność, której głównym celem jest obrona narodowa, bezpieczeństwo międzynarodowe lub jedynym celem ochrona przed klęską żywiołową
szkody jądrowe
gospodarka leśna prowadzona zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
szkody w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, powstałe w związku z przedsięwzięciami, jeżeli zidentyfikowano negatywny wpływ przed ich realizacją (w tym przypadku szkody naprawia się w ramach kompensacji przyrodniczej według zasad określonych w decyzji środowiskowej)
 

CZASOWE

jeżeli od emisji lub zdarzenia, które je spowodowały upłynęło więcej niż 30 lat
które wystąpiły przed dniem 30.04.2007 r.
jeżeli wynikają one z działalności, która została zakończona przed dniem 30.04.2007 r.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl