Ocena habitatowa (ocena oddziaływania na obszar Natura 2000)
25 lipca 2010
Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Negatywny wpływ na obszar Natura 2000

Negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na obszar Natura 2000


– to negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub na integralność obszaru Natura 2000. Negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na cele ochrony obszaru Natura 2000 to każde pogorszenie KSO siedliska lub gatunku, dla którego powołano dany obszar Natura 2000. Pogorszenie to przede wszystkim fizyczna degradacja siedliska lub gatunku, między innymi przejawiająca się w takich zjawiskach, jak zmniejszenie powierzchni siedliska lub populacji gatunku, zmiana cech siedliska, zmiana struktury wiekowej gatunku.

Negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na integralność obszaru Natura 2000 to pogorszenie integralności obszaru Natura 2000, które ma miejsce wtedy, kiedy występuje:

1) zagrożenie dla utrzymania korzystnego stanu ochrony (KSO) gatunków, dla ochrony których powołano obszar;

2) zagrożenie dla utrzymania korzystnego stanu ochrony (KSO) siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których powołano obszar;

3) zagrożenie dla struktur, procesów, funkcji i relacji kluczowych dla obszaru Natura 2000.

Stwierdzenie, a w szczególności wykazanie negatywnego wpływu (negatywnego oddziaływania) na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność obszaru Natura 2000 wymaga sprawdzenia wielu wskaźników (nie powinno się ograniczać do często spotykanego uproszczenia – wskazywania tylko procentu „dotkniętej” powierzchni, czy „narażonej” populacji danego gatunku). Analiza powinna być oparta o fachowe kryteria i uznane metodyki, stąd rekomendowany jest udział ekspertów w procesie oceny habitatowej.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl