Organy I i II instancji
25 lipca 2010
Ocena habitatowa (ocena oddziaływania na obszar Natura 2000)
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Organ administracji

Organ administracji

– osoba lub grupa osób (w przypadku organów kolegialnych -wieloosobowych), znajdująca się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, wyposażona w kompetencje (wynikające z przepisów prawa uprawnienia do działania w danym zakresie) i w granicach tych kompetencji uprawniona do reprezentowania państwa lub samorządu terytorialnego, w tym w zakresie stosowania prawa. Jednym z przejawów stosowania prawa przez organy administracji jest wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach administracyjnych.

Organami administracji w zakresie ochrony środowiska są między innymi: Minister Środowiska; centralne organy administracji rządowej (np. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska); wojewodowie; organy administracji rządowej (np. regionalni dyrektorzy ochrony środowiska); organy jednostek samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, rada gminy, rada miasta, zarząd powiatu, starosta, rada powiatu, zarząd województwa, marszałek województwa, sejmik wojewódzki) oraz inne podmioty, powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony (np. Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Wędkarski).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl