Spójność sieci Natura 2000
25 lipca 2010
Shadow List
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Strona postępowania

Strona postępowania

– podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa ma interes prawny (własny indywidualny), aby uczestniczyć w danej sprawie. Sprawa administracyjna dotyczy bezpośrednio własnych indywidualnych praw lub obowiązków strony. Strona może brać czynny udział w każdym stadium postępowania – w każdej instancji i w każdej czynności dokonywanej przez organ, np. w rozprawie administracyjnej, w przeprowadzeniu dowodu (np. oględzin).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl