Plany i programy wymagające strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
27 lipca 2010
System ocen środowiskowych
28 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Prawo organizacji ekologicznych do sądu

2.3 Prawo organizacji ekologicznych do sądu

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) w art. 50 uzależnia uprawnienie organizacji społecznej
do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
od:

  • wcześniejszego jej udziału w postępowaniu administracyjnym;
  • zgodności celów statutowych z przedmiotem postępowania.

We wcześniejszych działach zwrócono uwagę, iż wyjątek od tej zasady przewiduje art. 44 ust. 3 UOOŚ, który stwierdza, że w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa (SOOŚ, OOŚ, ocena habitatowa) organizacja ekologiczna może wnieść skargę także wówczas, kiedy nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym.

Ponieważ ten korzystny wyjątek nie jest zbyt szeroki – dla organizacji ekologicznych, które przewidują, iż dane postępowanie może się zakończyć rozstrzygnięciem nietrafnym, niezgodnym z prawem ochrony środowiska, szkodliwym dla zachowania integralności obszaru Natura 2000 – rekomendowanym rozwiązaniem jest wzięcie formalnego udziału w sprawie.

Nawet jeżeli w I instancji nie wykazaliśmy się aktywnością, w sprawie, w której służą nam określone uprawnienia procesowe – czasami możemy podjąć skuteczne działania nawet „za pięć dwunasta” i włączyć się do postępowania przed II instancją.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl