System ocen środowiskowych - OTOP
Prawo organizacji ekologicznych do sądu
27 lipca 2010
Uprawnienia organizacji ekologicznej w postępowaniu administracyjnym
28 lipca 2010
Pokaż wszystkie
System ocen środowiskowych

Instytucja postępowań administracyjnych z udziałem społeczeństwa została wprowadzona do prawa polskiego w związku z wypełnianiem zobowiązań wynikających z Konwencji z Aarhus (Konwencja z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Dz. U. z 2003 r., Nr 78, poz. 706), ratyfikowanej przez Polskę 21 czerwca 2001 r., a następnie – zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego, czyli prawa obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Aktualny kształt systemu udziału społeczeństwa w ochronie środowiska wykrystalizował się w wyniku transpozycji na grunt polski przepisów wspólnotowych regulujących system ocen środowiskowych.

Na system ocen środowiskowych składają się:
I. Ocena środowiskowa planów i programów:
1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ);
2. Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa).
II. Ocena środowiskowa przedsięwzięć:
1. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ);
2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa).

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl