Walne Zebranie Członków OTOP 2011
16 września 2011
O ptasich migracjach w Gdańsku
25 września 2011
Pokaż wszystkie
Rekordowa ilość wodniczek na Mścichach

Dotychczas liczba samców stwierdzanych na tym obszarze nie przekraczała 80 -najwięcej 76 w roku 2009 podczas gdy przed rozpoczęciem projektu jedynie wynosiła do 32 samców. Jest to niezwykle optymistyczna wiadomość gdyż pokazuje, że działania prowadzone w ramach projektu LIFE-wodniczka przynoszą spodziewane rezultaty.

Powierzchnia Mścichy to kompleks ponad 400 ha łąk usytuowanych na zachodnim brzegu Biebrzy rozciągających się pomiędzy miejscowością o tej samej nazwie a wieżą widokową Biały Grąd znajdującą się nad samą rzeką. Stanowi niezwykle malowniczą mozaikę łąk kośnych i podmokłych, ekstensywnych pastwisk. Miejsce to jest od dawna znane obserwatorom ptaków, oprócz wodniczek regularnie spotkać tu można rybitwy białoskrzydłe, rycyki, pliszkę cytrynową, podróżniczka, błotniaki łąkowe i stawowe, bociana czarnego.

Mścichy, fot. Michał Radziszewski

Niestety torfowiska w pobliżu miejscowości Mścichy, także borykają się z problemem sukcesji. Na skutek porzucania użytkowania coraz większa część gruntów zarastała trzciną i krzewami, zwłaszcza w północno-wschodnim fragmencie kompleksu łąk. Dlatego wraz z rozpoczęciem projektu ochrony wodniczki podjęto działania aby temu przeciwdziałać. Działki najbardziej zaniedbane były wykupowane przez OTOP od okolicznych właścicieli, odkrzaczane a następnie przywracano na nich regularne koszenie. Część wykupionych działek spowrotem wydzierżawiono rolnikom do użytkowania pod warunkiem gospodarowania przyjaznego wodniczce. Pozostałych właścicieli gruntów zachęcano do przystąpienia do programów rolno środowiskowych, zwłaszcza specjalnego pakietu ptasiego.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl