Pomagajmy ptakom – wystawiajmy wodę!
7 lipca 2012
W 80 gatunków dookoła Polski
12 lipca 2012
Pokaż wszystkie
Francuz złapany pod Chełmem

Wodniczka należy do gatunków, której szlaki wędrówkowe są szczegółowo badane od jej lęgowisk na Białorusi, Ukrainie i w Polsce, poprzez miejsca zatrzymywania się w trakcie wędrówki we Francji i Hiszpanii, aż po zimowiska w Senegalu i Mali. 1 lipca br. samca z francuską obrączką stwierodzono na Błotach Serebryskich.

Ptak nosi obrączkę nr: 6490802. Został schwytany w sieci przez zespół ornitologów: Janusz Kloskowski, Robert Wróblewski, Joanna Buczek, Sylwia A. Zgorzałek, Inga Kurzydłowska i Iwona Gąsak. Ptaki łapane były na jednym z Chełmskich Torfowisk Węglanowych –  Błota Serebryskie Zachód, – wcześniej zmeliorowanych i intensywnie użytkowanych łąkach należących do Spółdzielni Produkcyjnej w Serebryszczu. W latach 90-tych w ramach  projektu OTOP, IUCN i Konserwatora Przyrody w Chełmie teren ten został częściowo zrenaturalizowany, nawodniony  i powróciły na te łąki turzyce i kłoć wiechowata a za nimi wodniczki (Fot. 1)

Błota Serebryskie Zachód – miejsce gdzie schwytano obrączkowaną wodniczkę /fot. Jarosław Krogulec

Samiec zaobrączkowany został w ubiegłym roku we Francji w trakcie gromadzenia zapasów w trzcinowiskach Bretanii przed kolejnym etapem wędrówki na zimowiska w Afryce. Wydarzyło się to podczas corocznego obozu poświęconego badaniom wędrówek ptaków przez wybrzeże Bretanii, organizowanego przez francuskie towarzystwo ACROLA . Hubert Dugué z ACROLi poinformował nas, poprzez Joannę Dziarską-Pałac, że była to wodniczka, którą zaobrączkowali 24/08/2011 jako młodego ptaka (1a) w Donges. Ptak ten następnego dnia został skontrolowany w obozie Massereau, po drugiej stronie Loary. Stamtąd poleciał prawdopodobnie do delty rzeki Senegal, gdzie znajduje się największe zimowisko wodniczki, aby wiosną 2012 powrócić do Polski i śpiewać na Błotach Serebryskich k. Chełma.

Samiec wodniczki z obrączką / fot. Joanna Buczek i Robert Wróblewski
 

Zdjęcie główne: Obrączkowany we Francji, śpiewający pod Chełmem samiec wodniczki  (fot. Joanna Buczek i Robert Wróblewski)

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl