Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski | seminarium | 17 października 2018

Nie tylko wodniczki – wieści z projektu
14 września 2018
Europejskie Dni Ptaków 2018 za nami!
8 października 2018
Pokaż wszystkie
Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski | seminarium | 17 października 2018

Las Kabacki, fot. Monika Klimowicz

Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski

Seminarium

podsumowanie wyników projektu realizowanego w latach 2016-2018 na zlecenie DGLP
termin:  środa, 17 października 2018
miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa (ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary; https://goo.gl/maps/fQKr4SHpMt12)
zgłoszenia: przyjmowane do 12 października 2018
formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/OSOYL8YHomWOhnO82
liczba uczestników: maksimum 70

W latach 2016-2018, w ramach grantu badawczego finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, badaliśmy wpływ wybranych działań z zakresu gospodarki leśnej na liczebność pospolitych ptaków leśnych. W ciągu trzech kolejnych sezonów lęgowych, liczyliśmy ptaki (4 x w trakcie sezonu) na 300 losowo wybranych powierzchniach zlokalizowanych w lasach nizinnych Polski. Na połowie powierzchni wykonywane były zabiegi z zakresu gospodarki leśnej (pozyskanie drewna, czyszczenia, odnowienia), podczas gdy druga połowa służyła jako próba kontrolna, nie prowadzono więc tam w/w prac. Corocznie uzyskiwano ponad 50 tys. obserwacji ptaków, a zebrane dane przeanalizowano z wykorzystaniem współczesnych metod statystycznych uwzględniających niepełną wykrywalność ptaków.

Proponowane seminarium poświęcone jest prezentacji wyników tego projektu. Na podstawie przeprowadzonych badań wskażemy zarówno te gatunki ptaków, których liczebność spada w wyniku zabiegów, jak i takie, których liczebność wzrasta wraz z intensywnością gospodarowania. Ocenimy sumaryczny wpływ najczęstszych zabiegów leśnych na wskaźniki różnorodności gatunkowej awifauny. Przyjrzymy się także ewentualnym gatunkom wskaźnikowym, które mogą ułatwić identyfikację najcenniejszych zgrupowań ptaków. Wiedząc, jakie gatunki ptaków, są wrażliwe na prowadzone zabiegi będziemy chcieli – wraz z uczestnikami seminarium – zastanowić się, nad możliwością minimalizowania ich potencjalnego negatywnego wpływu wynikającego z planowej gospodarki leśnej.

Szczegółowy program seminarium opublikujemy do końca września na stronach internetowych OTOP, MiIZ PAN oraz IBL. Już teraz zapraszamy do udziału w tym spotkaniu, prosząc o rejestrację w trybie on-line. Z powodów organizacyjnych (catering) liczba miejsc jest ograniczona.

Neubauer, T. Chodkiewicz, T. Wilk, A. Sikora, P. Chylarecki, Z. Borowski

Szczegółowy program seminarium

Zadanie realizowane w ramach umowy nr OR.271.3.12.2015 z dnia 18 maja 2015 ze Skarbem Państwa – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl