Międzynarodowe wyniki Europejskich Dni Ptaków 2020
4 października 2020
Ważne artykuły dotyczące kryzysu różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego w portalu „Nauka dla przyrody”
6 października 2020
Pokaż wszystkie
Skarga NABU do Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji kuropatwy
Kiedy ostatnio widzieliście na polach kuropatwy?

Kuropatwa była kiedyś w Europie pospolitym ptakiem krajobrazu rolniczego. Jednak obecnie doświadcza dramatycznego spadku liczebności. Wszystko za sprawą zmian, jakie nastąpiły w europejskim rolnictwie na przestrzeni kilku ostatnich dekad.

Niemieckie stowarzyszenie zajmujące się ochroną przyrody NABU (Naturschutzbund Deutschland) złożyło właśnie oficjalną skargę do Komisji Europejskiej w związku z katastrofalnym spadkiem liczebności kuropatwy u naszego zachodniego sąsiada. Z jej treścią (w jęz. angielskim) można się zapoznać tutaj:

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/agrarvoegel/301002_beschwerde_ec_rebhuhn_eng.pdf

NABU wskazuje, że od czasu wprowadzenia dyrektywy ptasiej (1979 rok), populacja kuropatwy zmniejszyła się w Niemczech aż o 91%! Za spadek ten odpowiada zanik odpowiednich siedlisk i pokarmu w krajobrazie rolniczym. Pomimo tego, że znane są skuteczne metody ochrony kuropatwy i przywrócenia jej populacji do właściwego stanu, to jednak Niemcy jako kraj wdrożyły niewiele działań niezbędnych do przywrócenia właściwego stanu populacji tego ptaka. Dlatego NABU uważa, że jest to złamanie postanowień Artykułu 2. dyrektywy ptasiej.

Podobnie katastrofalny zanik populacji kuropatwy obserwowany jest w niemal wszystkich krajach UE, w tym także w Polsce. Od 2007 roku liczebność tego sztandarowego dla terenów rolnych gatunku zmniejszyła się w naszym kraju o 29%! Skalę zaniku kuropatwy w Europie najlepiej obrazują poniższe rysunki, przedstawiające względne tempo zmian jej populacji w poszczególnych krajach, w skali krótkoterminowej (u góry) i długoterminowej (na dole).

Źródło rycin: BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

W 2020 r. OTOP wraz BirdLife Europe prowadzi kampanię „Przestrzeń dla przyrody” (#Space4nature). Jej celem jest przekonanie posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego, by nowa wspólna polityka rolna zagwarantowała kuropatwom i innym ptakom miejsce do życia, poprzez realizację trzech postulatów:

#1 Przestrzeń dla przyrody (#Space4Nature) – przynajmniej 10% powierzchni każdego gospodarstwa rolnego w Europie musi być przeznaczane na potrzeby różnorodności biologicznej tj. na grunty wyłączone z produkcji rolnej i przeznaczone na odpowiednie elementy krajobrazu i włączyć to w tzw. system „warunkowości“.

#2 Środki dla przyrody (#Money4Nature) – musimy zapewnić rolnikom istotny dochód z wdrażania działań ukierunkowanych na ochronę różnorodności biologicznej.

#3 Przemianę dla przyrody (#Transition4Nature) – do roku 2027 musimy stopniowo wycofać wszystkie płatności obszarowe, na rzecz dopłat finansujących przemianę w kierunku środowiskowo zrównoważonych praktyk rolniczych.

Można nas wesprzeć przemawiając w imieniu zagrożonych zwierząt poprzez platformę „Bądź moim głosem”.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl