Ważne artykuły dotyczące kryzysu różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego w portalu „Nauka dla przyrody”

Skarga NABU do Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji kuropatwy
6 października 2020
Czy przeznaczymy miliardy na zniszczenie czy na wsparcie bioróżnorodności?
13 października 2020
Pokaż wszystkie
Ważne artykuły dotyczące kryzysu różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego w portalu „Nauka dla przyrody”

Modraszek nausitous, fot. Aleksandra Pępkowska-Król

Tej jesieni trwa w OTOP kampania „Przestrzeń dla przyrody”. Walczymy o lepszą politykę rolną Europy dla przyrody, rolników i nas wszystkich. Na stronach portalu Nauka dla przyrody pracownicy OTOP – Aleksandra Pępkowska-Król i Rafał Bobrek – piszą o kryzysie różnorodności biologicznej powiązanej z krajobrazem rolniczym w Europie. Apelują o wsparcie akcji „Bądź moim głosem”.

Od dziesięcioleci z krajobrazu rolniczego Europy znikają gatunki dzikich zwierząt i roślin, a także ubywa siedlisk przyrodniczych, uzależnionych od ekstensywnych praktyk rolniczych. Przyczynami takiego stanu rzeczy są, w jednych miejscach – intensyfikacja rolnictwa, a w innych proces przeciwny, polegający na porzucaniu gruntów rolnych. Wspólna polityka rolna (WPR), która odpowiada w Europie za regulacje sektora rolniczego, przyczyniła się w przeszłości do przyśpieszenia tych negatywnych trendów. Obecnie instrument ten również jest mocno krytykowany, zarówno przez niezależnych naukowców, jak i sam Europejski Trybunał Obrachunkowy. Aby WPR mogła zacząć realizować jeden ze swoich podstawowych celów, jakim jest ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu rolniczego, potrzebne są pilne zmiany.

W zeszłym tygodniu na stronach portalu „Nauka dla przyrody” ukazały się artykuły „Różnorodność biologiczna krajobrazu rolniczego i jej kryzys w Europie” oraz „Przemów w imieniu zagrożonych zwierząt” autorstwa Rafała Bobrka i Aleksandry Pępkowskiej-Król, pracowników OTOP zaangażowanych w kampanię „Przestrzeń dla przyrody”. W pierwszym z tekstów autorzy piszą o tym, jakie gatunki zanikają z krajobrazu rolniczego Europy i co jest tego przyczyną. Wymieniają najważniejsze potrzeby dzikiej przyrody krajobrazu rolnego – więcej dobrej jakości obszarów wspierających dzikie gatunki, mniej chemicznych środków ochrony upraw. Istotnym wnioskiem płynącym z artykułu jest także bezpośrednia zależność rolnictwa od jakości bytującej w krajobrazie rolniczym przyrody.

Drugi tekst o apel o przyłączenie się do akcji „Bądź moim głosem”, którą prowadzi obecnie OTOP w ramach kampanii „Przestrzeń dla przyrody”. Całość przeczytać można tutaj:

„Różnorodność biologiczna krajobrazu rolniczego i jej kryzys w Europie”

„Przemów w imieniu zagrożonych zwierząt”

Artykuły o podobnej treści opublikowane zostały również w najnowszym numerze kwartalnika OTOP „Ptaki”.

 

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl