Ścieżka przyrodnicza w kopalni "Lipówka" - OTOP

Na terenie nieczynnej kopalni “Lipówka” w Rudnikach (woj. śląskie) wyznaczono ścieżkę edukacyjną “Kopalnia przywrócona naturze”.

Ścieżka powstała z inicjatywy dyrekcji cementowni Cemex w Rudnikach dzięki Fundacji Cemex “Budujemy przyszłość”. OTOP był partnerem projektu, odpowiedzialnym za przygotowanie inwentaryzacji terenu oraz przygotowanie części tablic edukacyjnych. Za pozostałą część merytoryczną odpowiadali naukowcy z Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

Przy ścieżce stanęło łącznie 16 tablic edukacyjnych (w tym cztery poświęcone spotykanym tu ptakom), obserwować można m.in. licznie śpiewające piecuszki i trznadle, łozówki, pierwiosnki, cierniówki, kapturki, słowiki rdzawe, bażanty, trzciniaki i świerszczaki, a także dymówki i oknówki. Na około dwugodzinny spacer po oznakowanej, 2-kilometrowej trasie warto zabrać przewodnik, ponieważ będzie on pomocny przy poznawaniu przyrody wyrobiska. Obszar kamieniołomu charakteryzuje się wyjątkowymi walorami widokowymi oraz bogactwem i różnorodnością przyrody. W czasie wędrówki można podziwiać krajobrazy i interesujące obiekty przyrody nieożywionej.

Ścieżka jest dostępna przez cały rok. Poza tablicami powstał przewodnik po ścieżce (przekazany bezpłatnie nieodpłatnie bibliotekom szkolnym oraz miejskim i gminnym bibliotekom publicznym) oraz ulotka zawierająca najważniejsze informacje na temat tego miejsca.

Projekt „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna na terenie nieczynnej kopalni “Lipówka” w Rudnikach” został dofinansowany ze środków Fundacji CEMEX “Budujemy przyszłość”  

Przewodnik po ścieżce przygotowany przez Akademię Jana Długosza w Częstochowie.

logo_fundacji_cemex

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl