Ścieżka przyrodnicza Nadrybie - OTOP

Ścieżkę otwarto dzięki inicjatywie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. współpracującego z OTOP. Wytyczono ją wokół Zalewu Nadrybskiego – sztucznego zbiornika, który powstał w wyniku prowadzonych tam robót górniczych. Ścieżka „Nadrybie” położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego, na szczególnie cennym przyrodniczo terenie chronionym dzięki sieci Natura 2000.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się Poleski Park Narodowy, to miejsce jest więc doskonałym punktem do rozpoczęcia zwiedzania Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Ścieżkę edukacyjną zwiedzić można we wsi Nadrybie w gm. Puchaczów – ok. 50 km od Lublina. Umożliwia ona obserwację różnych typów siedlisk i charakterystycznych gatunków zwierząt. Na ponad dwukilometrowej trasie znajdują się miejsca do odpoczynku, a także przystanki z tablicami edukacyjnymi opisującymi możliwe do zaobserwowania ptaki, płazy, rośliny, motyle, ważki, ssaki i gady.
Nad Zalewem Nadrybskim możemy zetknąć się z wieloma gatunkami ptaków, także tych rzadkich, wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze. Wiosną spotkamy tu żerujące rybitwy: białoskrzydłą, białowąsą, czarną oraz mewę śmieszkę. Usłyszymy tu m.in.: trzciniaki, rokitniczki, kapturki, piegże czy słowiki szare, a także bąka, którego głos podobny jest do dźwięku dmuchania w butelkę, bączka o brzmieniu przypominającym szczekanie psa, a także wodnika o śpiewie podobnym do kwiku świni.

Mapa przedstawia trasę ścieżki przyrodniczej “Nadrybie” z zaznaczonymi przystankami.

Poznaj ptaki Nadrybia

Ptaki synantropijne (przydomowe)
Ptaki lustra wody
Ptaki szuwarów (chruściele i czaple)
Ptaki łąk
Ptaki zarośli
Ptaki siewkowe
Ptaki synantropijne (przydrożne)
Ptaki szuwarów (wróblowe)

logo-narybie

Wpłacam