Wyniki 2010 - OTOP

Obchody Europejskich Dni Ptaków już za nami! Koordynowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 16. akcja weekendowych liczeń zmotywowała do wyjścia w teren  3.300 osób, czyli prawie o 30% więcej niż w ubiegłym roku. Uczestnicy zaobserwowali w sumie 143.084 osobników spośród blisko 150 gatunków ptaków.

fot. H. SzczepaniecTak duża liczba ochotników liczących ptaki dała nam ogromną ilość danych związanych z jesiennymi migracjami ptaków. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w EDP osobom, organizatorom i przewodnikom, którzy poprowadzili aż 129 wycieczek oraz uczestnikom, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

 

Najliczniejsze gatunki

Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej spotykanym podczas EDP gatunkiem był szpak – z wynikiem 23.447 osobników. W pierwszej piątce najpopularniejszych gatunków znalazła się również czajka oraz żuraw, które awansowały z zajmowanego w 2009 roku czwartego i piątego miejsca na drugie i trzecie. Początek października to okres intensywnego przelotu kaczek i gęsi, których najliczniejszymi przedstawicielami okazali się kolejno: kaczka krzyżówka, gęgawa, gęś zbożowa oraz gęś białoczelna. Zięba, ptasi patron tegorocznych EDP, uplasowała się na 16. pozycji z wynikiem 3.036 obserwacji. Niespodziankę sprawił natomiast wróbel, który w ubiegłym roku był drugim najliczniejszym gatunkiem, a w tym roku znalazł się daleko poza pierwszą dziesiątką.

 

Lista 10 najliczniejszych gatunków:fot. H. Szczepaniec

  1. szpak 29494
  2. czajka 21948
  3. żuraw 14852
  4. krzyżówka 14298
  5. gęś  zbożowa 11816
  6. gęś gęgawa 9148
  7. gęś białoczelna 6749
  8. śmieszka 6510
  9. łyska 6507
  10. kormoran 3934

 

Ciekawostki

Tegoroczne ornitologiczne ciekawostki były reprezentowane głównie przez ptaki wodne, takie jak bernikla białolica (28 osobników zaobserwowano w Prusewie i 4 w rezerwacie Beka – obie lokalizacje na Pomorzu), hełmiatka (1 na stawach Bugaj w ostoi ptaków Dolina Dolnej Skawy) i podgorzałka (2 na stawach Bugaj i 1 na stawach Spytkowice w tej samej ostoi). Do najciekawszych spotkań należy też zaliczyć obserwację na nadbużańskich łąkach jednego z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce – orzełka oraz najmniejszego z europejskich sokołów – drzemlika (na Podlasiu oraz na Mazowszu). W rezerwacie Beka obserwowano także płatkonoga szydłodziobego, którego w Polsce można spotkać min. na wybrzeżu podczas sezonowych migracji.

fot. H. Szczepaniec

EDP w Europie

Organizacje zrzeszone w BirdLife International od Portugalii po Turcję i od Malty po Szwecję zorganizowały z okazji EDP aż 1.065 lokalnych imprez. Podczas dwóch dni na wspólne liczenie wybrało się ponad 58 tysięcy osób z 34 krajów! Łącznie zaobserwowano 2.731.155 ptaków, a najliczniej występującymi gatunkami w skali Europy były szpak, krzyżówka oraz łyska. Prawdziwym zaskoczeniem dla ornitologów okazała się czarnogórska informacja o 34 flamingach widzianych na przelotach, podczas gdy w ciągu ostatnich 115 lat w kraju tym obserwowano maksymalnie 6 osobników w skali roku!

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl