Rozwój gospodarczy jest podstawą rozwoju krajów i społeczności. Poprzez dialog i współpracę z firmami OTOP dąży do wypracowywania wspólnych rozwiązań pozwalających na połączenie potrzeb gospodarczych z potrzebami środowiska naturalnego. Współpracujemy z firmami, które chcą realnie oceniać swój wpływ na środowisko naturalne a także są gotowe do podejmowania kroków, aby minimalizować i eliminować negatywne aspekty tego wpływu.

Poprzez współpracę z biznesem OTOP chce wykorzystywać potencjał ludzki firm (pracowników, partnerów handlowych, klientów), aby poszerzać społeczną świadomość w zakresie ochrony przyrody.

Zapraszamy do współpracy firmy, które chcą realnie włączyć się w misję ochrony przyrody poprzez wsparcie działań i programów realizowanych przez OTOP.

Każdy partner biznesowy i model współpracy traktowane są indywidualnie zarówno na etapie rozmów wstępnych jak i realizacji umów. OTOP, jako niezależna, transparentna organizacja ekologiczna podkreśla, że wspieranie OTOP:

  • powinno być traktowane przez potencjalnych partnerów biznesowych, jako relacja łącząca równorzędne podmioty
  • nie może być w żadnym wypadku traktowane jako działania zastępcze realizowana zamiast realnych działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne
  • powinno stanowić jeden z elementów składających się na całokształt strategii ochrony środowiska firm
  • nie może stanowić wyłącznej podstawy do określenia firmy jako przyjaznej środowisku a także nie może być wyłączną podstawą do używania stwierdzeń typu: firma chroni środowisko naturalne, firma przyjazna środowisku itp.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl