Spis treści:

Dział

Tytuł Autor Strona

AKTUALNOŚCI

6

WYDARZENIA SEZONU

Europejskie Dni Ptaków 2018 – podsumowanie M. Klimowicz

8

PTASI SĄSIEDZI

Ostowy ptak M. Klimowicz

10

Gęś zbożowa i tundrowa Ł. Krajewski 12

Drop – czy wróci na polskie ziemie?

M. Zadrąg

16

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE

Co w lesie piszczy? T. Wilk

19

Co to jest Inicjatywa Dzikie Karpaty? A. Mikos,
M. Książek,
Ł. Synowiecki

22

Z LORNETKĄ WŚRÓD PTAKÓW

Dolina Sołokiji P. Srachyra

26

PTAKI ŚWIATA

Pierzaste giganty P. Gryz 30
Burzyk białobrody i burzyk okularowy P. Gryz

37

SPOTKANIE Z
Wojciechem Wermińskim

Dziki teren B. Błaszkowska 41
CO TAM, PANIE W NAUCE? 1 T. Wilk

45

KĄCIK MŁODEGO PTASIARZA G. Sawicki,
E. Jaworska,
E. Pytlak

46

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl