Spis treści:

Dział

Tytuł Autor Strona

AKTUALNOŚCI

6

WYDARZENIE SEZONU

Europejskie Dni Ptaków: 4-6 października 2019 M. Klimowicz

7

PTASI SĄSIEDZI Dzięcioł średni Z. Kosiński

8

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE

Renowacja parków zubażająca ich awifaunę – przykłady z Warszawy M. Luniak 13
Bagna Biebrzańskie znowu zagrożone M. Górska,
M. Klimowicz
16
Jak zmniejszyć wpływ łowiectwa na ptaki? M. Zadrąg 20
Z LORNETKĄ WŚRÓD PTAKÓW Roztocze P. Stachyra 24
Relacje wśród ptaków drapieżnych D. Zawadzka,
G. Zawadzki
30
PTAKI ŚWIATA Ptasie Archiwum X: czołoczub żółtogłowy P. Gryz 34
Derkacz – tajemniczy podróżnik P. Gryz 36

SPOTKANIE Z
Romualdem Mikuskiem

Doktor od sów M. Klimowicz 42
CO TAM, PANIE W NAUCE? 4 T. Wilk

46

KĄCIK MŁODEGO PTASIARZA G. Sawicki,
E. Jaworska,
E. Pytlak

47

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl