Spis treści:

Dział

Tytuł Autor Strona

AKTUALNOŚCI

6

WYDARZENIA SEZONU

Zimowe Ptakoliczenie 2019: królowa jest tylko jedna M. Klimowicz

8

Szukaj wiosennych ptaków ze Spring Alive M. Klimowicz

9

PTASI SĄSIEDZI

Kania czarna M. Stajszczyk 12
OCHRONA PRZYRODY W POLSCE

Dolina Górnej Wisły: prace ochronne

D. Czechowski

16

Siedliska pomostowe wodniczki M. Klimowicz,
K. Stasiak,
J. Krogulec,
J. Choroś

20

Z LORNETKĄ WŚRÓD PTAKÓW Kolorowe życie wewnętrzne – o podobieństwach obserwowania ptaków do psychoterapii S. Murawiec

24

Ptaki a zmiany klimatu M. Zadrąg

27

Przybysz z północy K. Dudzik 30
PTAKI ŚWIATA Powrót króla P. Gryz

35

SPOTKANIE Z
Bogdanem Jaroszewiczem

Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym E. Okołów 41
CO TAM, PANIE W NAUCE? 2 T. Wilk

45

KĄCIK MŁODEGO PTASIARZA G. Sawicki,
E. Jaworska,
E. Pytlak

46

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl