• Jak często należy opłacać składkę członkowską? Czy jest to opłata miesięczna?

Wszystkie składki określone w deklaracji członkowskiej są opłatami rocznymi. Każda terminowo dokonana wpłata jest ważna przez dwanaście miesięcy od daty wpłynięcia jej na konto OTOP.

  • Skąd będę wiedział, że upłynął termin ważności mojej składki?

Termin ważności składki jest podany na legitymacji członkowskiej. Opłatę należy uiszczać co roku, przed datą podaną na legitymacji. Jeżeli masz starą legitymację, członkowską, bez daty ważności składki, skontaktuj się z nami, a wydamy Ci nową wersję.

  • Zapomniałem/przeoczyłem i nie opłaciłem w terminie składki, ale uregulowałem ją z opóźnieniem. Jak członkostwo zostanie przedłużone? Czy dostanę brakujący numer kwartalnika?

W przypadku, kiedy zaległa składka zostaje uregulowana z opóźnieniem (zaległość maksymalnie do 6 miesięcy) członkostwo przedłużane jest o dwanaście kolejnych miesięcy od daty poprzedniej wpłaty a brakujący numer lub dwa kwartalnika „Ptaki” dosyłany. W przypadku, kiedy zaległość przekracza 6 miesięcy członkostwo przedłużane jest o kolejnych dwanaście miesięcy od daty bieżącej wpłaty, brakujące numery nie są dosyłane – przesyłamy jedynie aktualny numer kwartalnika „Ptaki”.

  • Byłem już członkiem OTOP, ale miałem przerwę. Chcę odnowić członkostwo, co muszę zrobić?

W przypadku odnawiania członkostwa nie ma potrzeby ponownego wypełniania deklaracji, wystarczy dokonać wpłaty składki a w tytule przelewu wpisać: odnowienie członkostwa oraz podać numer legitymacji. Jeśli zmianie uległy twoje dane (adres – w szczególności korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail) pamiętaj, żeby je uaktualnić. Wystarczy w tej sprawie wysłać do nas informację na czlonkostwo@otop.org.pl. Przypominamy, że pakiet powitalny wysyłamy jedynie członkom nowo wstępującym do OTOP.

  • Czy członkostwo rodzinne dotyczy jedynie rodziców z dziećmi?

Nie tylko. Składka rodzinna dotyczy dowolnej grupy, która liczy nie więcej niż dwie osoby dorosłe (liczba dzieci nie jest ograniczona) i która będzie otrzymywać kwartalnik „Ptaki” na jeden, wspólny adres.

  • W jaki sposób zmienić formę otrzymywania kwartalnika „Ptaki”?

Forma, w jakiej członkowie otrzymują kwartalnik „Ptaki” zależy od wysokości opłaconej składki. Osoby, które opłaciły składkę w wysokości 90 zł otrzymują wersję papierową, a osoby, które opłaciły składkę w wysokości 60 zł – wersję elektroniczną. Chęć zmiany formy otrzymywania kwartalnika „Ptaki” można zgłosić pod adresem czlonkostwo@otop.org.pl

  • Czy do organizacji może się zapisać osoba w dowolnym wieku?

Nie ma ograniczeń wiekowych dla członków OTOP. Do naszej organizacji może należeć zarówno osoba, która ukończyła 100 lat, ale też kilkumiesięczne dziecko. Dzieci poniżej 13 lat, które chciałyby indywidualnie zapisać się do OTOP, muszą najpierw uzyskać zgodę prawnego opiekuna. W tym wypadku wystarczy podpis jednego z rodziców pod deklaracją członkowską dziecka.

  • Czy osoba, która nie jest ornitologiem i nie zna się na ptakach może zostać członkiem OTOP ?

Nie wymagamy żadnego przygotowania merytorycznego od osób, które chcą przystąpić do naszej organizacji. Możemy jednak  zapewnić, że  każdy członek OTOP będzie miał wiele okazji aby nauczyć się czegoś więcej o ptakach. Taką okazją może być  lektura naszego kwartalnika „Ptaki”, gdzie w interesujący sposób staramy się przekazać wiedzę o różnych gatunkach i miejscach gdzie można je obserwować.

  • Zmieniły się moje dane osobowe, co muszę zrobić?

Zmianę lub uzupełnienie danych osobowych można zgłosić pod adresem czlonkostwo@otop.org.pl.

  • Zgubiłem legitymację, co muszę zrobić?

Zagubienie legitymacji można zgłosić pod adresem czlonkostwo@otop.org.pl i zamówić wyrobienie nowej. Koszt wyrobienia wtórnika lub wymiany legitymacji to 8,00zł.

Jeśli nie uzyskałeś odpowiedzi na swoje pytania skontaktuj się z nami.
Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci wyjaśnień.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl