Kto musi udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie?
7 marca 2010
Podstawy prawne udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
9 marca 2010
Pokaż wszystkie
Kto może uzyskać informacje o środowisku o jego ochronie?

KAŻDY MA PRAWO DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE  

  • osoba fizyczna, niezależnie od tego, czy jest obywatelem polskim,
  • osoba prawna, np. organizacja ekologiczna działająca w formie stowarzyszenia rejestrowego lub fundacji, w tym posiadające siedzibę za granicą,
  • organizacje ekologiczne o innym profilu, nieposiadające osobowości prawnej, działające jako stowarzyszenie zwykłe (nierejestrowe)
  • komitety mieszkańców i inne grupy nieformalne – jeżeli wskażą osobę, która będzie ich reprezentować w kontaktach z organem

Jeżeli żądamy informacji – nikt nie może od nas wymagać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Nie musimy tłumaczyć, po co nam dana informacja o środowisku, ani jak ją chcemy wykorzystać.


Wskazówka dla komitetów mieszkańców i innych grup nieformalnych:

Aby uzyskać informacje najlepiej złożyć wniosek indywidualny, podpisany imieniem i nazwiskiem jednego z uczestników komitetu lub grupy. Jeżeli nam zależy, aby organ administracji „rozmawiał” z nami jako z komitetem lub grupą mieszkańców, możemy pośrednio efekt taki uzyskać – wszyscy możemy podpisać pełnomocnictwo dla osoby, która będzie reprezentować komitet w postępowaniu o udzielenie informacji o środowisku.


Uwaga! Jeżeli założyliśmy komitet, musimy pamiętać, że ma on charakter nieformalny, nie ma osobowości prawnej i nie może brać udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno więc być podpisane przez każdego imieniem i nazwiskiem, z podaniem adresu, ponieważ formalnie stronami postępowania będą osoby fizyczne, a nie „założony” przez nie komitet.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl