Spotkanie Częstochowskiej Grupy OTOP | 19 stycznia 2018
15 stycznia 2018
Praca w OTOP | Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
16 lutego 2018
Pokaż wszystkie
Światowy Dzień Mokradeł | 2 lutego 2018

Łąka w dolinie Wieprza, fot. Karolina Piekarska

2 lutego 1971 roku w irańskim Ramsar podpisano Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Co roku, od 1997 roku, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”. To zwrócenie uwagi na ważność obszarów wodno-błotnych na terenach zwartej zabudowy, dzięki którym miasta filtrują zanieczyszczenia, chronią się przed powodziami lub zmniejszają ich skutki, a przede wszystkim – są miejskimi enklawami zieleni, także dla ptaków. Czy we współczesnych miastach jest miejsce na bagna, oczka wodne, nieuregulowane rzeki, stawy i jeziora? Czy wiemy, jak ich obecność wpływa na nasze życie w miejskiej dżungli?

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od wielu lat angażuje się w czynną ochronę ekosystemów  terenów podmokłych. W latach 90. XX w. zaczęliśmy aktywnie chronić cenne nadmorskie łąki w rezerwatach Beka i Karsiborska Kępa, z myślą m.in. o żyjących tam biegusach zmiennych. Jeden z najrzadszych gatunków kontynentalnej Europy – wodniczka – jest ściśle związany z torfowiskami. Dzięki współpracy z rolnikami, naukowcami, pracownikami parków narodowych prowadzimy prace umożliwiające przetrwanie odpowiednich siedlisk dla tego gatunku.

Projekty realizowane przez OTOP, mające kluczowe znaczenie dla ochrony walorów przyrodniczych obszarów wodno-błotnych:

Polecamy nasz przewodnik po rezerwatach OTOP.
https://otop.org.pl/uplo…/media/mokradla_przewodnik_otop.pdf

Niedawno w Polsce utworzono trzy kolejne obszary chronione Konwencją Ramsarską: Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery i Ujście Wisły. Mamy nadzieję, że ich liczba będzie wzrastać, wraz ze świadomością o niezwykle ważnej roli mokradeł w środowisku.

Oficjalna strona Konwencji z Ramsar

Światowy Dzień Mokradeł „Bagna i Miasta”– 3 lutego 2018, Uniwersytet Warszawski

Informacje o ochronie mokradeł na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl