Lublin w obronie Puszczy Białowieskiej - OTOP
Wycinka największym zagrożeniem dla siedlisk leśnych Puszczy Białowieskiej
13 czerwca 2017
List dziekanów wydziałów przyrodniczych w obronie środowiska
26 czerwca 2017
Pokaż wszystkie
Lublin w obronie Puszczy Białowieskiej

Fot. Justyna Choroś

W Puszczy Białowieskiej, najcenniejszym przyrodniczo lesie nizinnym w Europie, trwa intensywna wycinka drzew prowadzona przy pomocy ciężkiego sprzętu, również w najbardziej wartościowych, stuletnich drzewostanach. Codziennie, pod pretekstem walki z kornikiem, wycinane są setki drzew, w tym gatunków nie atakowanych przez kornika. Pod koniec maja obrońcy Puszczy rozpoczęli bezpośrednie działania mające na celu powstrzymanie niszczenia tego przyrodniczego skarbu. Aktywiści zablokowali harvestery: maszyny, które w ciągu jednego dnia pracy wycinają tyle drzew, ile ekipa pilarzy w ciągu miesiąca.

Około 100 osób: przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, mieszkańców i mieszkanek Lublina spotkało się w poniedziałek, 19 czerwca, o godz. 17:00 na ulicy Królewskiej 3, aby pokojowo zaprotestować przeciwko dewastacji prowadzonej na oczach świata. Zebrani chcieli też wyraźnie podkreślić, że Puszcza Białowieska jest naszym wspólnym dziedzictwem i nie pozostaną obojętni na jej zawłaszczanie i niszczenie.

Jako naukowiec zgadzam się z głosem przedstawicieli świata nauki, którzy wypowiadają się zdecydowanie za wstrzymaniem wycinki na terenie Puszczy. Podczas niedawnej Międzynarodowej Konferencji Leśnej 150 naukowców z całego świata apelowało o to do swojego kolegi, leśnika prof. Jana Szyszki. Podobne zdanie wyrażają eksperci UNESCO. Jako obywatel cieszę się, że mamy w naszym kraju 14 obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest wśród nich 13 zabytków kultury i jedna przyrodnicza perła: Puszcza Białowieska. Jako obywatel chciałbym móc odwiedzać Puszczę Białowieską wraz z moim wnukiem i pokazywać mu, jak funkcjonuje niezaburzona przyroda. Tak samo jak chciałbym, aby kamienice na Starym Mieście w Lublinie były zachowane dla przyszłych pokoleń. I chciałbym, żeby były one chronione przed wyburzeniem nawet jeżeli ktoś znajdzie tu stuletnią cegłę z inskrypcją: „ja ten dom zbudowałem” – mówi dr Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wcześniej długoletni wykładowca UMCS w Lublinie.

dr Jarosław Krogulec, OTOP

dr hab. Marek Kucharczyk, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS (Zakład Ochrony Przyrody)

Krzysztof Gorczyca, Towarzystwo dla Natury i Człowieka

dr Jarosław Krogulec, OTOP

Fotografie: Justyna Choroś

Organizatorzy: Kontakt:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka Krzysztof Gorczyca (TdNiCz),
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków dr Jarosław Krogulec (OTOP), tel. 500 159 399

 

Wpłacam