Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską – Komisja: Puszczy nie można przekształcać w las gospodarczy - OTOP

Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską – Komisja: Puszczy nie można przekształcać w las gospodarczy

Buszując po Bece
7 grudnia 2017
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018
14 grudnia 2017
Pokaż wszystkie
Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską – Komisja: Puszczy nie można przekształcać w las gospodarczy

Puszcza Białowieska, fot. Romuald Mikusek

Dziś (12 grudnia 2017 r.) przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa, która ma rozstrzygnąć, czy minister Szyszko złamał prawo, podpisując aneks zwiększający wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia rozprawa w sprawie głównej. Jej rezultat poznamy
najprawdopodobniej już w pierwszych miesiącach 2018 roku.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej podczas rozprawy nie dała się przekonać słowom Jana Szyszki i mocno podkreśliła, że strona polska musi przestrzegać prawa unijnego również prowadząc  gospodarkę leśną i wezwała ministra Szyszko do zatrzymania przekształcania Puszczy Białowieskiej w las gospodarczy. Jako koalicja organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) oczekujemy, że wyrok w tej sprawie zapadnie jak najszybciej i minister Szyszko wycofa się z decyzji o zwiększeniu pozyskania drewna, która w sposób ewidentny łamie europejskie prawo środowiskowe.

Zarówno od strony naukowej, jak i prawnej sytuacja wydaje się jednoznaczna i tak też przedstawiała ją dzisiaj przedstawicielka Komisji Europejskiej – zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej łamie prawo i ma wyraźnie negatywny wpływ na chronione gatunki i siedliska. Od początku roku w Puszczy wycięto około 180 tysięcy drzew, z czego około połowę w stuletnich, naturalnych drzewostanach objętych ochroną.

Próby zaciemnienia obrazu i wprowadzenia w błąd opinii publicznej przez resort środowiska nie przyniosły rezultatu. Lekceważenie prawa przez ministra Szyszkę, który nie wstrzymał wycinki mimo wyraźnego sądowego nakazu, sprawiło, że Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej zagroził karami finansowymi na samym początku postępowania, czyli przy nałożeniu środków tymczasowych.

Jedynym sposobem na to, by prawidłowo chronić Puszczę Białowieską jest uczynienie jej w całości  parkiem narodowym. Jesteśmy przekonani, że jako kraj, który ceni swoje dziedzictwo narodowe, stać nas, by nadać Puszczy najwyższą ochronę, jaką gwarantuje polskie prawo.

20 lutego w sprawie wypowie się Rzecznik Generalny a wyrok poznamy kilka tygodni później. 

Więcej informacji:

Katarzyna Kościesza, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, tel.:  733 206 135, kkosciesza@clientearth.org
Adam Bohdan, Dzika Polska, tel.: 697 583 699,  adam.bohdan@wp.pl
Przemysław Chylarecki, Greenmind, tel. 604 555 862,  pch@miiz.waw.pl
Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska, tel. 737 492 266, krzysztof.cibor@greenpeace.org
Dorota Ochocińska , Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tel.600 313 320, dorota.ochocinska@otop.org.pl
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, suchy@pracownia.org.pl
Dariusz Gatkowski, WWF Polska, tel. 785 851 401,  dgatkowski@wwf.pl

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl