25 lipca 2010

Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego

POBIERZ PLIK z rozdziałem “Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.
25 lipca 2010

Wprowadzenie

Petycja to pismo skierowane do Parlamentu Europejskiego (wnoszone za pośrednictwem poczty albo na formularzu on-line), które może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania prawa […]
25 lipca 2010

Kto może złożyć petycję?

Petycję do Parlamentu Europejskiego może złożyć: każdy obywatel Unii Europejskiej (UE), każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE. […]
25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać petycja?

Petycja musi być sporządzona w języku urzędowym UE, z tym, że Prezydium Komisji Petycji może podjąć decyzję, zgodnie z którą petycje i korespondencja ze składającym petycję […]
25 lipca 2010

Co dzieje się z wniesioną petycją?

Autorów – lub głównego autora petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa – oraz numer petycji wpisuje się do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłasza na […]
25 lipca 2010

Czego można się spodziewać, jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną?

Petycje, które zostały uznane za dopuszczalne rozpatrywane są przez Komisję Petycji w ramach jej zwyczajowej działalności w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w formie […]
25 lipca 2010

Przykład: petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspresowej. Via Baltica.

Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego złożonych zostało kilka petycji (od 2005 r.), w imieniu organizacji ekologicznych bądź przez osoby fizyczne, dotyczących trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl