Kto może złożyć petycję? - OTOP
Jakie wymagania musi spełniać petycja?
25 lipca 2010
Wprowadzenie
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Kto może złożyć petycję?
Petycję do Parlamentu Europejskiego może złożyć:
  • każdy obywatel Unii Europejskiej (UE),
  • każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE.
Petycję można złożyć indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami; nie musi być ona sporządzona przez adwokata czy radcę prawnego. Warunkiem jest, aby petycja dotyczyła spraw objętych zakresem działalności UE, co ma niewątpliwie miejsce w odniesieniu do spraw związanych z obszarami Natura 2000. Sprawy te powinny dotyczyć bezpośrednio kierującego petycję. Należy przyjąć, że petycja odnosząca się do spraw z zakresu ochrony obszarów Natura 2000 będzie dotyczyła bezpośrednio organizacji pozarządowych, które w zakresie swoich celów statutowych posiadają zagadnienia ochrony środowiska.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl