Wprowadzenie - OTOP
Kto może złożyć petycję?
25 lipca 2010
Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Wprowadzenie

Petycja to pismo skierowane do Parlamentu Europejskiego (wnoszone za pośrednictwem poczty albo na formularzu on-line), które może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania prawa wspólnotowego, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie.

Petycje mogą być ważnym środkiem nacisku na władze krajowe, wiele spraw jest bowiem branych pod uwagę przez organy krajowe już w toku korespondencji podejmowanej z nimi przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. Sprawy podnoszone przez Komisję Petycji są również uwzględniane przez Komisję Europejską (KE) przy wszczynaniu przez nią postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z traktatów unijnych przez państwa członkowskie. Natomiast petycje, które nie są związane z takimi postępowaniami albo nie prowadzą do ich wszczęcia, są dla Parlamentu i KE ważnym źródłem informacji na temat problemów, które interesują społeczeństwo.

Z tego powodu petycje stale zyskują na popularności – w 2008 r. Komisja Petycji zarejestrowała 1886 petycji, co stanowi wzrost o 50% w stosunku do 2006 r. Najwięcej petycji dotyczyło środowiska naturalnego (309 petycji – 12,7 % wszystkich złożonych petycji)1.


1 Projekt sprawozdania w sprawie obrad Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2008 z dnia 9.02.2009 r., (2008/2301(INI)).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl