BioBlitz Warszawa 2019 - OTOP

Druga edycja inwentaryzacji przyrodniczej z udziałem społeczeństwa na terenie Warszawy o charakterze BioBlitz została zorganizowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy ze stowarzyszeniem Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Pomysłodawczynią BioBlitz jest Susan Rudy, pracownica National Park Service 1

, która pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowała przy udziale wolontariuszy w 1996 r. Celem niniejszej akcji było przeprowadzenie szybkich inwentaryzacji przyrodniczych uzupełniających wiedzę nt. przyrodniczych wartości Kenilworth Park&Aquatic Gardens – parku znajdującego się na terenie miasta Waszyngton 2 . Od tamtej pory idea BioBlitz znalazła swoich zwolenników w wielu urzędach i organizacjach całego świata, w tym m.in. Towarzystwa National Geographic, które było inicjatorem wielu akcji skierowanych do młodzieży szkolnej.

Podziwiamy kijanki ropuchy zielonej, fot. Joanna Szczepanik

Warszawskie BioBlitz 2019 odbyło się w ciągu 6 dni czerwca 2019 r. na terenie Parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz Parku Dolinka Służewska, w ramach którego przeprowadzono cykl „błyskawicznych” inwentaryzacji przyrodniczych z udziałem mieszkańców, studentów i kilkunastu ekspertów z różnych dziedzin.

Szukamy ptaków z dr. Adamem Dmochem z OTOP, fot. Joanna Szczepanik

Głównym celem BioBlitz było przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej Parku Fosa i Stoki Cytadeli, zlokalizowanego na terenie m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Żoliborz oraz Parku Dolinka Służewska, zlokalizowanego na terenie m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Mokotów. Motywem przewodnim akcji był udział społeczeństwa oraz ekspertów we wspólnym diagnozowaniu gatunków flory i fauny występujących na terenie ww. parków. Produktem finalnym weekendowych spacerów jest opracowanie i wydanie Raportów, zawierających zebrane dane naukowe, jak również zalecenia dotyczące prac utrzymaniowych i ewentualnie rewaloryzacyjnych Parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz Parku Dolinka Służewska. Warto podkreślić, że BioBlitz to również doskonałe narzędzie do promowania różnorodności biologicznej przyrody miasta, umożliwiające społeczeństwu wpływ na lokalną politykę w zakresie planowania i zarządzania terenami zieleni.

Broszura edukacyjna o inwentaryzacji BioBlitz w Parku Dolinka Służewska (7-9 czerwca, 2019 r.)

Broszura edukacyjna o inwentaryzacji BioBlitz w Parku Park Fosa i Stoki Cydateli (14-16 czerwca 2019 r.)

Raport z inwentaryzacji BioBlitz przeprowadzonej we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na terenie Parku Dolinka Służewska

Raport z inwentaryzacji BioBlitz przeprowadzonej we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na terenie Parku Fosa i Stoków Cytadeli

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl