Edukacja w kontakcie z przyrodą - OTOP
Lifelong Learning through Nature to nazwa projektu, realizowanego w międzynarodowej współpracy organizacji partnerskich BirdLife International: BirdLife Malta (partner wiodący), Royal Society for the Protection of Birds (UK), BirdWatch Ireland i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Ministerstwa Edukacji i Pracy Malty (Ministry for Education and Employment). Projekt finansowany jest z programu Erasmus+

 

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na znaczenie nauczania w bliskim kontakcie z przyrodą na wszystkich etapach edukacji. Adresatami projektu są nauczyciele i animatorzy nieformalnej edukacji. Efektem wspólnych działań partnerów projektu jest opracowanie pomysłów i materiałów edukacyjnych, które proponują interesujące zajęcia w terenie, rozwijające nie tylko wiedzę przyrodniczą uczniów, ale także służące rozwijaniu szeregu umiejętności, ważnych zwłaszcza na wczesnym etapie edukacji. Zestaw materiałów był przygotowany i wdrożony próbnie na Malcie. Doświadczenia i wnioski płynące z tej realizacji są pomocne przy wdrażaniu programu zarówno w Irlandii, jak i w Polsce.

Dla polskich odbiorców zaadaptowaliśmy na język polski i do warunków polskich następujące materiały:

1. Bliżej natury. Przewodnik dla nauczycieli przedszkoli:

POBIERZ PDF - Przedszkole

2. Materiały dla nauczycieli do przyrodniczych zajęć terenowych w klasie III szkoły podstawowej

POBIERZ PDF - kl. 3

3. Materiały dla nauczycieli do przyrodniczych zajęć terenowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

POBIERZ PDF - kl. 4-6

Wszystkie pozycje można pobrać na naszej stronie, klikając w tytuły publikacji powyżej.


 

W dniach 6-10 czerwca 2016 OTOP gościł przedstawicieli organizacji partnerskich z Malty (BirdLife Malta), z Wielkiej Brytanii (Royal Society for the Protection of Birds) i z Irlandii (BirdWatch Ireland) oraz z Ministerstwa Edukacji Malty, z którymi współpracuje w ramach projektu edukacyjnego Erasmus+ pod nazwą „Lifelong Learning through Nature”. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowego etapu przygotowania materiałów, wyznaczenie kolejnych kroków i zadań oraz zaplanowanie szkolenia dla animatorów edukacji przyrodniczej, pracujących z młodzieżą, zaplanowanego na sierpień 2016 w Wielkiej Brytanii.

Jednym z elementów spotkania była wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która była okazją do podzielenia się bogatymi doświadczeniami i bazą edukacyjną Centrum (eksperyment, edukacja sensoryczna).

W ramach spotkania partnerzy projektu odwiedzili Szkołę Podstawową w Nadrybiu (województwo lubelskie, gmina Puchaczów), mającą długoletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Partnerzy BirdLife mieli okazję zapoznać się z działaniami i osiągnięciami szkoły.

 

Więcej informacji o spotkaniu przeczytać można w artykule “Partnerzy BirdLife wspólnie o edukacji przyrodniczej“.


Warsztaty dla edukatorów pracujących z młodzieżą, 22-28 sierpnia 2016

Warsztaty odbyły się w Wielkiej Brytanii w rezerwacie Minsmere. Wzięli w nich udział liderzy prowadzący zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z Irlandii, Polski i Malty.

Program szkolenia przewidywał różnorodne sesje prowadzone przez trenerów z RSPB (Royal Society for the Protection of Birds, UK), Girl Guiding UK, The Scout Association Malta i BirdLife Malta. Z Polski w warsztatach wzięli udział przedstawiciele grup lokalnych OTOP: Warszawskiej, Malborskiej, Poznańskiej oraz współpracujących z OTOP Skautów Europy w Puławach.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom szeregu podstawowych umiejętności i wiedzy, które pomogą im zapoznawać młodych ludzi ze światem przyrody w sposób zajmujący, a przez to łatwo  zapadający w pamięć, a także szkolić innych potencjalnych animatorów edukacji przyrodniczej. Efektem wspólnej pracy było też opracowanie podstaw przewodnika dla animatorów edukacji przyrodniczej. Przewodnik jest w tej chwili adaptowanych na język polski i będzie dostępny na naszej stronie.

 

 


26 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie „Edukacja w kontakcie z przyrodą” zorganizowane przez OTOP we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Zaprosiliśmy na nie nauczycieli ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, aby zaprezentować najnowsze materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu Lifelong Learning through Nature.

 

Zestaw skierowany do przedszkoli zawiera propozycje gier i zabaw. Ich celem jest przybliżenie dzieci do natury poprzez zaangażowanie różnych zmysłów. Dzieci między innymi zapoznają się z drzewem i fakturą jego kory, rozpoznają w palcach kształt szyszki czy też „polują” na sznurkowe gąsienice. Propozycja dla starszych dzieci wygląda trochę inaczej – zawiera karty pracy z ćwiczeniami, dzięki którym uczniowie poznają gatunki zwierząt i roślin, ich siedliska oraz łączące je relacje. A to wszystko może dziać się nawet na podwórku czy w ogrodzie szkolnym. Nasze materiały mają na celu zachęcić nauczycieli do prowadzenia zajęć w terenie i ułatwić im je.

Podczas poniedziałkowego spotkania dyskutowaliśmy razem z nauczycielami na temat zanikania kontaktu dzieci z przyrodą. Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo ten kontakt jest ważny, jak duży i pozytywny wpływ ma przyroda na człowieka. Podzieliliśmy się między sobą pomysłami na to, w jaki sposób zainteresować naturą dzieci, a także dorosłych.


 

Wpłacam