Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowany z programu Erasmus+. Efektem współpracy jest stworzenie nowoczesnego programu nauczania o ptakach i przyrodzie dostępnego dla wszystkich nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Irlandii, Macedonii i Hiszpanii oraz przeszkolenie wybranych nauczycieli z tych państw. 

fot. © Doğa Derneği

Dla polskich odbiorców zaadaptowaliśmy na język polski i do warunków polskich następujące materiały:

1. Wstępy merytoryczne do materiałów

POBIERZ ZIP - Wstępy

2. Materiały dla nauczycieli do przyrodniczych zajęć terenowych w klasach I-III szkoły podstawowej

POBIERZ ZIP - Bloki ćwiczeń POBIERZ ZIP - Prezentacje multimedialne POBIERZ ZIP - Ptasie przewodniki POBIERZ ZIP - Angielskie wierszyki

3. Materiały dla nauczycieli do przyrodniczych zajęć terenowych w przedszkolach

POBIERZ ZIP - Bloki ćwiczeń POBIERZ ZIP - Prezentacje multimedialne POBIERZ ZIP - Ptasie przewodniki POBIERZ ZIP - Angielskie wierszyki

Wszystkie pozycje można pobrać na naszej stronie, klikając w tytuły publikacji powyżej.

Pobierz aplikację mobilną Migration of birds na Android lub IOS.

Program zawiera nie tylko opracowaną przez ekspertów metodologię nauczania wraz z materiałami edukacyjnymi i scenariuszami zajęć, ale także aplikację mobilną dla dzieci ze szkół podstawowych oraz inne pomoce dydaktyczne do interaktywnej pracy z najmłodszymi. Ze szkoleń, które odbyły się w 2018 r. w Irlandii, skorzystało 60 nauczycieli z państw partnerskich. Materiały edukacyjne wraz z filmem instruktażowym udostępnione zostaną bezpłatnie wszystkim pedagogom w 2018 roku.

Podniesienie poziomu wczesnej edukacji ma pozytywnie wpłynąć na zdolność uczenia się dzieci. Stworzone w projekcie scenariusze zajęć w plenerze pomogą uczniom lepiej poznać i zrozumieć otaczającą je przyrodę oraz swój wpływ na nią. Pakiet materiałów edukacyjnych będzie wspierał dzieci w nauce czytania i pisania, a nauczycielom pozwoli ciekawie zapoznawać najmłodszych z zagadnieniami z dziedziny biologii, historii, geografii czy sztuki ucząc jednocześnie samodzielnego myślenia i szacunku do przyrody.

W ramach projektu OTOP przeprowadził wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ankietę dotyczącą edukacji przyrodniczej. Zdobyta w badaniu wiedza pozwoli lepiej dopasować materiały edukacyjne do potrzeb uczniów i pedagogów. O wypełnienie takiej samej ankiety poproszono także nauczycieli w innych państwach. Wyniki tego badania omawiano w listopadzie 2016 roku w Bratysławie, podczas spotkania Grupy Sterującej projektu z grupą ekspertów z organizacji partnerskich, którzy zajmują się edukacją oraz współpracą z nauczycielami i dziećmi.

Ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli pokazują np., że dużo częściej na zajęciach omawiany jest bażant, którego populacja wykazuje silny wzrost niż czajka, kiedyś bardzo powszechny gatunek, którego populacja silnie spada z powodu przekształceń w rolnictwie. Odpowiedzi uzyskane od nauczycieli oraz własne doświadczenia ekspertów pomogły wypracować założenia i zakres tematyczny przygotowywanych materiałów. Sformułowano dzięki nim wytyczne dla metodyków z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w 2017 roku rozpoczną prace nad materiałami.

Więcej o ankiecie tu.

 


W projekcie biorą udział wybrane organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną ptaków zrzeszone w ramach międzynarodowej federacji BirdLife International. Poza Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, które prowadzi projekt, zaangażowały się w niego Hiszpańskie Towarzystwo Ornitologiczne (SEO), Słowackie Towarzystwo Ornitologiczne (SOS), Macedońskie Towarzystwo Ekologiczne (MES), Czeskie Towarzystwo Ornitologiczne (CSO) oraz stowarzyszenie BirdWatch z Irlandii (BWI). Partnerem merytorycznym projektu, odpowiedzialnym za stworzenie materiałów dla nauczycieli, został Uniwersytet Gdański.

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl