Żyjemy w zgodzie z naturą - OTOP

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowany z programu Erasmus+. Efektem współpracy jest stworzenie nowoczesnego programu nauczania o ptakach i przyrodzie dostępnego dla wszystkich nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Irlandii, Macedonii i Hiszpanii oraz przeszkolenie wybranych nauczycieli z tych państw. 

fot. © Doğa Derneği

Dla polskich odbiorców zaadaptowaliśmy na język polski i do warunków polskich następujące materiały:

1. Wstępy merytoryczne do materiałów

POBIERZ ZIP - Wstępy

2. Materiały dla nauczycieli do przyrodniczych zajęć terenowych w klasach I-III szkoły podstawowej

POBIERZ ZIP - Bloki ćwiczeń POBIERZ ZIP - Prezentacje multimedialne POBIERZ ZIP - Ptasie przewodniki POBIERZ ZIP - Angielskie wierszyki

3. Materiały dla nauczycieli do przyrodniczych zajęć terenowych w przedszkolach

POBIERZ ZIP - Bloki ćwiczeń POBIERZ ZIP - Prezentacje multimedialne POBIERZ ZIP - Ptasie przewodniki POBIERZ ZIP - Angielskie wierszyki
Licencja CC BY 4.0

Wszystkie pozycje można pobrać na naszej stronie, klikając w tytuły publikacji powyżej.

Pobierz aplikację mobilną Migration of birds na Android lub IOS.

Filmy instruktażowe można znaleźć na kanale Spring Alive na Youtube.

Program zawiera nie tylko opracowaną przez ekspertów metodologię nauczania wraz z materiałami edukacyjnymi i scenariuszami zajęć, ale także aplikację mobilną dla dzieci ze szkół podstawowych oraz inne pomoce dydaktyczne do interaktywnej pracy z najmłodszymi. Ze szkoleń, które odbyły się w 2018 r. w Irlandii, skorzystało 60 nauczycieli z państw partnerskich. Materiały edukacyjne wraz z filmem instruktażowym udostępnione zostaną bezpłatnie wszystkim pedagogom w 2018 roku.

Podniesienie poziomu wczesnej edukacji ma pozytywnie wpłynąć na zdolność uczenia się dzieci. Stworzone w projekcie scenariusze zajęć w plenerze pomogą uczniom lepiej poznać i zrozumieć otaczającą je przyrodę oraz swój wpływ na nią. Pakiet materiałów edukacyjnych będzie wspierał dzieci w nauce czytania i pisania, a nauczycielom pozwoli ciekawie zapoznawać najmłodszych z zagadnieniami z dziedziny biologii, historii, geografii czy sztuki ucząc jednocześnie samodzielnego myślenia i szacunku do przyrody.

W ramach projektu OTOP przeprowadził wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ankietę dotyczącą edukacji przyrodniczej. Zdobyta w badaniu wiedza pozwoli lepiej dopasować materiały edukacyjne do potrzeb uczniów i pedagogów. O wypełnienie takiej samej ankiety poproszono także nauczycieli w innych państwach. Wyniki tego badania omawiano w listopadzie 2016 roku w Bratysławie, podczas spotkania Grupy Sterującej projektu z grupą ekspertów z organizacji partnerskich, którzy zajmują się edukacją oraz współpracą z nauczycielami i dziećmi.

Ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli pokazują np., że dużo częściej na zajęciach omawiany jest bażant, którego populacja wykazuje silny wzrost niż czajka, kiedyś bardzo powszechny gatunek, którego populacja silnie spada z powodu przekształceń w rolnictwie. Odpowiedzi uzyskane od nauczycieli oraz własne doświadczenia ekspertów pomogły wypracować założenia i zakres tematyczny przygotowywanych materiałów. Sformułowano dzięki nim wytyczne dla metodyków z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w 2017 roku rozpoczną prace nad materiałami.

Więcej o ankiecie tu.

 


W projekcie biorą udział wybrane organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną ptaków zrzeszone w ramach międzynarodowej federacji BirdLife International. Poza Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, które prowadzi projekt, zaangażowały się w niego Hiszpańskie Towarzystwo Ornitologiczne (SEO), Słowackie Towarzystwo Ornitologiczne (SOS), Macedońskie Towarzystwo Ekologiczne (MES), Czeskie Towarzystwo Ornitologiczne (CSO) oraz stowarzyszenie BirdWatch z Irlandii (BWI). Partnerem merytorycznym projektu, odpowiedzialnym za stworzenie materiałów dla nauczycieli, został Uniwersytet Gdański.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl