Jak zostać obserwatorem?

Jeśli potrafisz rozpoznawać ptaki i ich głosy, lubisz kontakt z przyrodą i wyjazdy w teren oraz dysponujesz kilkoma wolnymi godzinami w roku to powinieneś zostać obserwatorem MPPL i wybrać swoją powierzchnię badawczą!

W trakcie prac terenowych stosowane są proste i relatywnie szybkie metody liczeń ptaków, nie stanowiące dla obserwatorów dużego obciążenia czasowego. Szczegółowa metodyka zbierania danych terenowych jest dostępna w dziale: Pliki do pobrania.

Zapoznaj się z metodyką a następnie sprawdź czy w Twojej okolicy są dostępne wolne powierzchnie badawcze korzystając z poniżej mapy. Jeśli znalazłeś dogodną powierzchnię skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem regionalnym. Jeśli otrzymasz od niego potwierdzenie przyjęcie do programu to wczesną wiosną otrzymasz również materiały do prowadzenia monitoringu.

Każdego roku wykonujemy na powierzchni badawczej 2 kontrole w celu liczenia ptaków. Gdy dopiero rozpoczynasz prace na nowej powierzchni niezbędna będzie dodatkowa kontrola z wytyczeniem trasy transektu i rejestracją danych o siedliskach. Liczenie ptaków ma miejsce pomiędzy 10 kwietnia a 30 czerwca. Ten przedział czasowy jest podzielony na dwa okresy: wczesnowiosenny (10 kwietnia-15 maja) i późnowiosenny (16 maja- 30 czerwca). Obserwatorzy wykonują po jednym liczeniu w okresie wczesnym i późnym. Oba liczenia są przeprowadzane w odstępie nie mniejszym niż cztery tygodnie. Prace terenowe wykonujemy wczesnym rankiem, pomiędzy 04:00 a 09:00.

Powierzchnie próbne

Aby wyświetlić okno z informacjami o powierzchni należy najechać myszką na wybraną powierzchnię i kliknąć lewym przyciskiem myszki.

Powierzchnie dostępne do monitoringu zaznaczone są na czerwono. Po kliknięciu na wybraną powierzchnię wyświetli się chmurka z dodatkowymi informacjami i adresem e-mail do odpowiedniego koordynatora regionalnego. Jeśli chcesz prowadzić monitoring na wybranej powierzchni napisz wiadomość na ten adres lub skontaktuj się z koordynatorem krajowym: lukasz.wardecki@otop.org.pl

Powierzchnie na których prowadzone są już liczenia zaznaczone są na niebiesko.