Formularz zbiorczy Excel na rok 2023:

Formularz Excel 2023 (xlsx)  – zaległe dane MPPL prosimy kierować na adres mppl@otop.org.pl

Zwrot kosztów dojazdu:

formularz zwrotu kosztów  w roku 2023 (xls) – rozliczenie należy przesłać w terminie do 30 listopada 2023 roku. 

Dokumenty prosimy przekazywać w tradycyjnej formie papierowej do centralnego biura OTOP, przyjmujemy również dokumenty podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Klauzula RODO:

Instrukcje liczenia w ramach MPPL:

formularze do samodzielnego wydrukowania w teren (pdf):

W drodze wyjątku (np. brak dostępu do internetu, brak oprogramowania Office), dopuszczamy możliwość wypełnienia przez obserwatora formularza zbiorczego – ptaki (pdf), który obowiązywał powszechnie do roku 2015, a obecnie został zastąpiony elektronicznym formularzem zbiorczym Excel (do pobrania wyżej). Wypełnione ręcznie formularze zbiorcze należy odesłać wraz z pozostałymi materiałami do centrali OTOP.

Raporty MPPL z lat 2001-2006:

Książki wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Biuletyny Monitoringu Przyrody wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Wydrukowane wersje książek i Biuletynów Monitoringu Przyrody wydanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska można uzyskać osobiście po uprzednim umówieniu się w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl