Aby przekazać wyniki monitoringu MPPL z roku 2020, skorzystaj z poniższych rozwiązań:

1. Przekaż uzupełniony formularz Excel (kliknij tutaj aby pobrać) wraz ze skanami na adres mailowy mppl@otop.org.pl (na każdego e-maila odpisujemy, a wyniki załączamy do bazy za obserwatorów).
2. Wprowadź obserwację za pomocą Portalu Obserwatora MPP – formularz elektroniczny (https://monitoringptakow.gios.gov.pl/MPP2/login).
3. Wypełnij formularz Excel i samodzielne zaimportuj go w Portalu Obserwatora.
4. Można także przesłać papierowe formularze zbiorcze, ale od tego rozwiązania odchodzimy i jeśli to możliwe, proszę korzystać z Excela lub formularza internetowego.

 

W przypadku rozwiązania 2 lub 3 – dodatkowo prosimy o załączenie plików w postaci skanów formularzy liczenia, karty RODO i jeśli trzeba – mapy z nowymi lub aktualizowanymi transektami. Odpowiednie pole do załączenia plików znajduje się na końcu formularza (po kliknięciu w dowolny odcinek transektu).

 

Instrukcja uzupełniania formularza elektronicznego MPPL w Portalu Obserwatora MPP (kliknij aby pobrać).

 

Zwrot kosztów dojazdu w roku 2020:

Klauzula RODO:

Instrukcje liczenia w ramach MPPL:

Skany formularzy (pdf):

Raporty MPPL:

Książki wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Biuletyny Monitoringu Przyrody wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Wydrukowane wersje książek i Biuletynów Monitoringu Przyrody wydanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska można uzyskać osobiście po uprzednim umówieniu się w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl