Formularz zbiorczy Excel na rok 2022:

wypełniony formularz Excel należy odesłać wraz ze skanami formularzy liczenia na adres mppl@otop.org.pl do 31 lipca 2022 roku.

Zwrot kosztów dojazdu w roku 2022:

Klauzula RODO:

Instrukcje liczenia w ramach MPPL:

formularze do samodzielnego wydrukowania w teren (pdf):

W drodze wyjątku (np. brak dostępu do internetu, brak oprogramowania Office), dopuszczamy możliwość wypełnienia przez obserwatora formularza zbiorczego – ptaki (pdf), który obowiązywał powszechnie do roku 2015, a obecnie został zastąpiony elektronicznym formularzem zbiorczym Excel (do pobrania wyżej). Wypełnione ręcznie formularze zbiorcze należy odesłać wraz z pozostałymi materiałami do centrali OTOP.

Raporty MPPL z lat 2001-2006:

Książki wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Biuletyny Monitoringu Przyrody wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Wydrukowane wersje książek i Biuletynów Monitoringu Przyrody wydanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska można uzyskać osobiście po uprzednim umówieniu się w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska