19/12/2011, Bruksela – Posiedzenie Środowiskowej Rady Unii Europejskiej. Polska prezydencja przewodniczyła m.in. uzgodnieniom konkluzji w sprawie nowej unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej (Zobacz przyjęte konkluzje >>>). Konkluzje nawiązują do konieczności włączenia ochrony różnorodności biologicznej do wszystkich istotnych unijnych i krajowych polityk, jeśli mają one dostarczać korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Niestety ministrom środowiska nie udało się obronić zapisów dotyczących szczególnych środków ochrony przyrody w rolnictwie. Więcej >>>

Obejrzyj relację video z posiedzenia >>> (aby obejrzeć fragment dotyczący Strategii Różnorodności Biologicznej trzeba wybrać „EU Biodiversity Strategy EU Biodiversity Strategy to 2020: towards implementation – Adoption of Council conclusions”)

12/12/2011 Program LIFE – wciąż głodowe racje z Unii na walkę z utratą różnorodności biologicznej

Komisja Europejska przedstawiła propozycję przedłużenia na kolejny okres budżetowy (2014-20) programu LIFE – kluczowego narzędzia finansowania ochrony różnorodności biologicznej i sieci Natura 2000 w Europie. Pomimo udowodnionej skuteczności programu środki przeznaczone na ochronę przyrody i różnorodności biologicznej stanowią zaledwie symboliczną cześć budżetu UE (mniej niż 0,1%).

OTOP oczekuje, że na najbliższym posiedzeniu Środowiskowej Rady Unii Europejskiej (19 grudnia), gdy ustalane będą konkluzje do nowej unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej, polska prezydencja stanie na wysokości zadania i uzgodni z innymi państwami członkowskimi UE konieczność wzmocnienia roli LIFE, jako narzędzia do osiągnięcia celów tej polityki. Więcej >>>

20-25/11/2011, Bergen – 10. Posiedzenie stron Konwencji o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt (tzw. Konwencja Bońska).

Zdaniem OTOP i BirdLife do kluczowych przyjętych uchwał popartych przez Unię Europejską pod polskim przewodnictwem w Radzie UE należą:

Zobacz wszystkie przyjęte uchwały >>>

7-9/11/2011, Warszawa – Konferencja „Planowanie na rzecz różnorodności biologicznej”. Przyjete konkluzje >>>.

26-28/10/2011, Warszawa – Konferencja „Gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie”

20/10/2011 – Komisja Europejska prezentuje nową sieć transportową TEN-T. Sukces kampanii „Via Baltica”

Komisja Europejska przedstawiła szczegóły zaprezentowanej 19 października propozycji nowego przebiegu Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T.  Obejmuje ona nową, omijającą obszary cenne przyrodniczo, trasę drogi „Via Baltica” (w Polsce – S-61) przez północno-wschodnią Polskę, o którą Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF Polska i inne organizacje ekologiczne walczyły od 2002 r. Komisja potwierdziła tym samym przebieg trasy S-61 przyjęty przez polski rząd pod koniec 2009. Więcej >>>

12/10/2011 – Nowa Wspólna Polityka Rolna zawiodła zielone nadzieje

OTOP razem z BirdLife International, światową federacją towarzystw ochrony ptaków, jest głęboko rozczarowany propozycjami reformy Wspólnej Polityki Rolnej, które zostały dziś przedstawione przez europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Cioloşa. Nie zrealizowano obietnicy „zielonej reformy WPR”, która miała nagradzać rolników dostarczających dobra publiczne. Więcej >>>

10/10/2011, Luksemburg – Posiedzenie Środowiskowej Rady Unii Europejskiej.  Przyjęte konkluzje >>>

29/09/2011, Ryn – Nieformalne spotkanie Dyrektorów ds. ochrony przyrody

28/09/2011, Ryn – Konferencja „Leśnictwo dla klimatu i bioróżnorodności”

OTOP wraz z BirdLife, Greenpeace Polska, Sadybą, Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska i Towarzystwem Ochrony Krajobrazu zaprezentowały baner „Białowieża Forest – the last fragment of European primeval lowland forest at threat”.

16/09/2011, Warszawa  – Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w Ministerstwie Środowiska nt. prezydencji

14-15/09/2011, Warszawa – Konferencja „Opłaty za wodę w rolnictwie: na drodze do sprawiedliwej i efektywnej polityki w Europie?

28/08/2011 – Wspólnie zmieńmy politykę rolną UE!

Uwaga! Akcja zakończona. Dziękujemy wszystkim, którzy wzieli w niej udział!

Dołącz do naszej międzynarodowej kampanii na rzecz bardziej przyjaznych przyrodzie zmian w unijnej polityce rolnej. Wyślij e-mail do unijnego Komisarza ds. Środowiska Janeza Potoĉnika apelując, aby propozycja nowej Wspólnej Polityki Rolnej była naprawdę zielona, a nie tylko przykryta pozorującym zmiany zielonym listkiem.

Więcej >>>

13/07/2011 – Mniej ryb i rybaków w UE?

01/07/2011 – Polska prezydencja szansą dla europejskiej przyrody.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl