Regulamin grup lokalnych został pomyślany jako narzędzie zapewniające spójność działań Towarzystwa oraz bezpieczeństwo jego wizerunku. Dbamy o to, aby Towarzystwo miało nieskazitelną opinię, zarówno jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy, jak i o transparentność naszych działań. Integralną częścią Regulaminu grup lokalnych są załączniki.

Regulamin przyjęty został uchwałą Zarządu nr 2019/04/05 w dniu 27 września 2019 r.

Regulamin grup lokalnych OTOP Załącznik I – Wniosek o powołanie GL Załącznik II – Deklaracja członkostwa w GL Załącznik III – Rezygnacja z członkostwa w GL Załącznik IV – Procedura finansowa dla GL Załącznik V – Wniosek o przekazanie funduszy dla GL Załącznik VI – Wniosek o zaliczkę dla GL Załącznik VII – Rozliczenie zaliczki dla GL Załącznik VIII – Raport roczny GL

 

 

 

 

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl