Szkoła podstawowa i gimnazjum - OTOP

Zestaw materiałów skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół średnich, gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych. Niektóre zagadnienia mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi klas młodszych.

Program może być realizowany przez całe klasy na lekcjach lub w ramach zajęć pozalekcyjnych. Korzystać mogą z niego także ośrodki pozaszkolnej edukacji ekologicznej, drużyny harcerskie, nieformalne grupy uczniów skupione przy świetlicach i inne.

Zróżnicowanie zagadnień sprawia, że propozycje programowe nauczyciel może dostosować do pracy z uczniami o różnym stopniu wiedzy, umiejętności i zaangażowania. Odmienna jest specyfika pracy z młodzieżą podczas lekcji, inne zadania i metody stosują opiekunowie kół przyrodniczych, w których pracuje młodzież zwykle bardziej zaangażowana.

Dobór zagadnień i pospolitych, powszechnie występujących gatunków ptaków, a także zestaw kompletnych pomocy merytorycznych zawartych w materiałach programu, sprawia, że nauczyciel może bez trudu samodzielnie realizować zadania programowe.

Zakres prezentowanych zagadnień daje możliwość włączenia do programu nauczycieli różnych specjalności i realizacji edukacyjnej  ścieżki ekologicznej w szkole w ramach różnych przedmiotów: przyrody/ biologii, języka polskiego, języków obcych, plastyki, techniki, zajęć artystycznych, informatyki, nauczania zintegrowanego.

O wyborze  i zakresie realizacji proponowanych zadań i pomocy decyduje indywidualnie szkolny koordynator programu, dostosowując je do aktualnych potrzeb nauczyciela i uczniów. W sytuacjach, gdy prowadzący nie jest pewien jaka metoda pracy będzie najbardziej efektywna, służymy radą i wspólnie dobierzemy najlepsze rozwiązanie.

Materiały programu – Co zawiera pakiet materiałów edukacyjnych?

Zadanie miesiąca – Zachęcamy do śledzenia aktualnych zadań programu

 

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl