Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje projekt pn. „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 w terminie 1 września 2018 r. do 30 września 2021 r.

Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 720 570,00 PLN

Komunikat 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jako beneficjent Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosuje wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją ww. projektu.
Jednocześnie informuje, iż podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl  lub formularz udostępniony przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl