Szkolne koło jest formą działania dzieci i młodzieży szkolnej, umożliwiającą członkostwo zbiorowe w OTOP.

Terenem działania koła jest szkoła oraz najbliższa jej okolica. Każde koło musi mieć swojego opiekuna, którym jest pracownik pedagogiczny szkoły.

Działania kół szkolnych często wspierane są przez pracujące w tym samym terenie grupy lokalne OTOP, które prowadzą działania edukacyjne, np. Południowowielkopolska, Poznańska, Łódzka, Warszawska. Koła te chętnie szkołom pomogą! Zachęcamy do kontaktu z nimi!

Jedną z propozycji, jakie OTOP oferuje kołom szkolnym, jest włączenie się w program edukacyjny “Przyroda wokół nas – Ptaki”. Koła realizują też własne programy działań.


Członkowie Szkolnego Koła OTOP, SP 14 w Gdańsku
opiekun: Zdzisława Głowienka

Członkostwo zapewni grupie szkolnej stały kontakt z OTOP i gwarantuje regularny dostęp do aktualnych informacji o naszych ofertach. Gwarantuje również systematyczne otrzymywanie kwartalnika „Ptaki”. Wśród licznych artykułów  powięconych ptakom i ważnym problemom ich ochrony, kwartalnik zawiera także sekcję dla dzieci i młodzieży. Publikowane w niej teksty, porady i zabawy mogą być  wykorzystane w pracy kół szkolnych oraz na lekcjach.

Szczegółowych informacji na temat założenia i pracy koła szkolnego OTOP udzieli:

Hanna Rachwald
e-mail: hanna.rachwald@otop.org.pl
tel. +58 341 26 93

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl