"Avionary" – internetowy słownik ptaków
7 października 2010
AwiBaza – raport listopadowy
28 października 2010
Pokaż wszystkie
Oświadczenie w sprawie lotniska w Modlinie

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wypowiada się za inną lokalizacją lotniska niż w Modlinie, z uwagi na położone w jego najbliższym sąsiedztwie obszary specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000, jak również z uwagi na znajdujące się w pobliżu przedsięwzięcia miejsca żerowania i odpoczynku w trakcie wędrówek tysięcy ptaków wodno-błotnych, co stwarza groźbę kolizji samolotów z ptakami, istotną przy dużej skali planowanej liczby operacji lotniczych dziennie.

Ze względu na brak rozpatrzenia wariantów alternatywnych dla lokalizacji tej inwestycji oraz niewyczerpujący – w stosunku do unijnego prawa ochrony przyrody, w tym wymogów Dyrektywy Ptasiej – zakres sporządzonego raportu oddziaływania budowy i eksploatacji omawianego lotniska na środowisko, OTOP odwołał się od wydanej w 2009 roku decyzji środowiskowej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie.

Pomimo ww. braków, decyzja została utrzymana w mocy przez SKO, a następnie uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jednym z powodów uchylenia był brak analizy wpływu inwestycji na planowany w dolinie Narwi obszar Natura 2000.

8 października 2010 ruszyła budowa lotniska w Modlinie. Inwestor rozpoczął prace z naruszeniem prawa, bez ważnej decyzji środowiskowej i z pogwałceniem artykułu 33 ustawy o ochronie przyrody.

12 października Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł, którego autor sugeruje, że celem oprotestowania lokalizacji lotniska w Modlinie jest chęć uzyskania przez OTOP korzyści materialnych. Redaktor Cezary Pytlos na poparcie swojej tezy łączy działania dwóch niezależnych organizacji – Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – które protestuje przeciwko budowie lotniska oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które przed kilkoma laty było autorem projektu kompensacji. Projekt ten miał polegać na wykupie gruntów bagiennych w Puszczy Białej, lecz został według dostępnych nam informacji odrzucony.

Autor tekstu posługuje się szeregiem insynuacji oraz niedomówień, których celem jest przedstawienie środowiska ekologów jako gotowego do odstąpienia od swojego stanowiska w zamian za korzyści materialne.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stanowczo sprzeciwia się nieuprawnionym  i będącym przykładem nierzetelności dziennikarskiej sugestiom autora artykułu. W związku z rażącą nierzetelnością przedstawionych w „Dzienniku Gazecie Prawnej” informacji Zarząd OTOP rozważa możliwości wystąpienia” na drogę prawną.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl