Obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody – pierwsze czytanie w Sejmie - OTOP

Obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody – pierwsze czytanie w Sejmie

Najbliższe spotkania grup OTOP
20 stycznia 2011
Zimowe Ptakoliczenie na Facebooku
21 stycznia 2011
Pokaż wszystkie
Obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody – pierwsze czytanie w Sejmie

20 stycznia podczas posiedzenia plenarnego Sejmu odbyło się pierwsze czytanie  obywatelskiego projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody. Przewiduje on zniesienie prawa weta, jakim obecnie dysponują samorządy lokalne w kwestiach powoływania oraz rozszerzania granic parków narodowych. Drugim postulatem zgłoszonym w ramach inicjatywy, którą swoimi podpisami poparło ponad 250 tys. obywateli, jest nałożenie na ministra środowiska obowiązku konsultownia z Panstwową Radą Ochrony Przyrody decyzji o odwołowyaniu dyrektorów parków narodowych. To oraz podawanie do publicznej wiadomości  powodów do podjęcia takiej decyzji ma uniemożliwić sytuacje, w których dyrektorzy są zwalniani z przyczyn pozamerytorycznych.

Pierwsze czytanie pozwala patrzeć w przyszłość – obywatelski projekt został wstępnie poparty przez wszystkie kluby parlamentarne oraz Ministerstwo Środowiska. Skierowano go do dalszych prac legislacyjnych w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl